Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

PREPRAVNÁ A ZDVÍHACIA TECHNIKA NA VÝSTAVBU OBROVSKÝCH VETERNÝCH ELEKTRÁRNÍ

5. októbra 2023 | Preprava a výstavba troch nových, 244 metrov vysokých veterných elektrární v Dolnom Rakúsku si vyžiadala nasadenie najmodernejšej prepravnej a zdvíhacej techniky. Pomocou prepravného systému BLADES od spoločnosti Goldhofer sa v priebehu troch týždňov podarilo prepraviť deväť lopatiek rotorov s dĺžkami 80 metrov zo severonemeckého Cuxhavenu do dolnorakúskej obce Dürnkrut. Výstavbu na mieste zabezpečil 180 metrov vysoký pásový žeriav.

„Vyššie, rýchlejšie, výkonnejšie“ – týmto mottom sa dá stručne zosumarizovať aktuálna vývojová tendencia týkajúca sa výstavby nových veterných elektrární. Pôsobivý príklad obrovského pokroku v oblasti využívania veternej energie: Zatiaľ čo priemery rotorov pevninských veterných turbín na začiatku 21. storočia zväčša nedosahovali ani 50 metrov, do roku 2022 sa táto hodnota viac než zdvojnásobila a dnešné maximum je 163 metrov.

V duchu tohto trendu sa niesol aj projekt výstavby veterných elektrární v dolnorakúskej obci Dürnkrut, za ktorým stojí spoločnosť Windkraft Simonsfeld. Prepravou a výstavbou troch nových obrovských veterných elektrární boli poverení špecialisti z divízie prepravnej a zdvíhacej techniky skupiny Felbermayr. 

Špeciálny prepravník BladeS v akcii
V polovici mája začala preprava nových, veľmi moderných veterných elektrární typu Nordex DELTA 4000. Na tento účel bolo potrebné vykonať 27 špeciálnych prepráv. Medziiným boli použité tri prepravníky najnovšej generácie na prepravu lopatiek veterných turbín. 

Spoločnosť Felbermayr má od marca 2022 k dispozícii prepravné systémy od firmy Goldhofer, ktoré sú určené práve na takéto megaprojekty. Táto firma sa špecializuje na prepravu lopatiek rotorov s doslova gigantickými rozmermi. „Systém BladeS, ktorý máme k dispozícii, je vybavený najmodernejšou technikou. Preprava lopatiek rotorov s dĺžkou takmer sto metrov je často práca s centimetrovou presnosťou. V rámci trasy musíme znova a znova zvládnuť prejazdy zákrutami s malými polomermi zatáčania, pričom potrebujeme vysokú mieru flexibility. Výrobcovia zareagovali a vyvinuli koncepty návesových ťahačov s dobehovými nápravami, ako je napríklad BladeS. Pozostáva z dvoch hlavných častí: Ťahača, na ktorom je uložený koreň lopatky rotora, a dobehového nápravového modulu s otočným vencom, na ktorom je upnutý vrchol lopatky. Oba komponenty sú teda navzájom spojené iba prostredníctvom lopatky rotora, výsledkom čoho je vynikajúca obratnosť,“ vysvetľuje Roland Füreder, vedúci projektov oddelenia veternej energie v rámci divízie prepravnej a zdvíhacej techniky. 

Pomocou tohto nového prepravného systému sa podarilo premanévrovať viac než 80 metrov dlhé a približne 30 ton vážiace lopatky turbín z Cuxhavenu v severnom Nemecku do približne 1350 kilometrov vzdialeného Dürnkrutu. Na tomto veľkom projekte sa podieľalo približne 50 zamestnancov spoločnosti Felbermayr, ktorí dohliadali na presné navádzanie nákladu, zavše aj po veľmi malých obciach. Bezpečná preprava tohto cenného nákladu na stavenisko v Dolnom Rakúsku trvala dohromady päť dní.
 
Montáž vo výške 164 metrov
Po bezpečnom doručení túžobne očakávaných komponentov na miesto určenia sa začala samotná výstavba. Tím montérov na tento účel vopred nainštaloval pásový vežový žeriav LR 1800 s maximálnym prípustným zaťažením 800 ton. Ide o skutočného „svalovca“ s hlavným výložníkom s výškou 168 metrov a pevným vrcholom s dĺžkou 12 metrov, ktorý dokáže bezpečne dopraviť diely zariadenia s hmotnosťou 80 ton do výšky 164 metrov.

Čo sa týka rýchlosti výstavby, tím spoločnosti Felbermayr musel rešpektovať určité obmedzenia, keďže pri zdvíhaní dielov do takýchto výšok je nutné bedlivo sledovať poveternostné podmienky. „Hraničná hodnota rýchlosti vetra pri zdvíhaní lopatiek rotorov je šesť metrov za sekundu, pri zdvíhaní segmentov vežovej konštrukcie je to deväť metrov za sekundu,“ vysvetľuje Tina Wagnerová, ktorá zodpovedá za inštaláciu veterných turbín po preprave. Ako zodpovedná vedúca projektov v divízii zdvíhacej techniky spoločnosti Felbermayr je dokonale oboznámená s výzvami, ktoré sú spojené s takýmito projektmi. Medzi ne patrí okrem iného aj náročná logistika prepráv obrovských žeriavov, ako aj stiesnené priestorové podmienky pri stavaní žeriavov na mieste určenia.

Spoločnosť Felbermayr dokončila prácu na tejto úlohe v polovici augusta. Od polovice septembra sú nové veterné elektrárne napojené na elektrickú sieť. Disponujú menovitým výkonom 17,1 megawattov a vyrobia takmer 50 miliónov kilowatthodín elektrickej energie. Nové zariadenia tak dokážu zásobovať elektrickou energiou z obnoviteľného zdroja 12 400 domácností.  


Autor: Lucia Reinsprecht l.reinsprecht@felbermayr.cc

Zoznam aktualít