ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

VÝCVIK UČŇOV V SPOLOČNOSTI FELBERMAYR

Ako rodinná firma s medzinárodnou pôsobnosťou hľadá spoločnosť Felbermayr ľudí s rôznymi záujmami a kvalifikáciami. Okrem odborníkov z oblasti stavebníctva a prepravy je ponuka pracovných pozícií zameraná aj na učňov. V súlade s mottom spoločnosti Felbermayr „Tím možností“ majú mladí k dispozícii hneď niekoľko možností.

Učňovstvo alebo maturita? V dnešnej doba sa už netreba rozhodovať. Učňovstvo s maturitou je rovnako podporované ako ďalšia vzdelávacia inovácia – duálna akadémia, ktorá ponúka maturantom všeobecne vzdelávacích vyšších škôl (AHS) možnosť odborného vzdelania so skrátenou dobou učňovskej prípravy. Týmito možnosťami spoločnosť Felbermayr bojuje proti rastúcemu nedostatku odborníkov.

Pracovné možnosti

Expandujúca spoločnosť je prítomná po celej Európe a v súčasnosti pokrýva sedem učňovských profesií. Z toho tri remeselné, ako napríklad automechanik, pozemný staviteľ s betónovou stavebnou technikou alebo bez nej a technik pre inžinierske stavby, ako aj štyri rôzne obchodné profesie. Sem patrí učebný odbor finančného a účtovného asistenta, asistenta obchodu, špeditéra alebo učebný odbor pre asistentov v stavebníctve. „Veríme, že dokážeme pritiahnuť veľa mladých ľudí pre učebné odbory, ktoré poskytuje v rámci vzdelávania“, povedala konateľka Andrea Felbermayrová v rozhovore na veľtrhu pre mládež a povolanie vo Welse začiatkom októbra. Vystúpením na veľtrhu chceme informovať mladých ľudí o spoločnosti a učňovskom vzdelávaní, aby sme získali odborníkov pre budúcnosť. Ak konateľ Horst Felbermayr je presvedčený, že učňovstvo môže byť dôležitým krokom pre vstup do profesného života: „Máme množstvo zamestnancov v spoločnosti, ktorí u nás začali ako učni a dnes pracujú ako vedúci oddelení alebo divízií a preberajú tak vedúce zodpovednosti a formujú koncern“.

So 69 lokalitami v 19 krajinách sa spoločnosť špecializovala na oblasť prepravy, zdvíhacej techniky a stavebníctvo a má celoeurópske zastúpenie. V spoločnosti Felbermayr je tak možné získať pracovné skúsenosti aj v zahraničí, čo predstavuje najlepšie vyhliadky do budúcnosti pre mladých ľudí.

 Aktuality / VÝCVIK UČŇOV V SPOLOČNOSTI FELBERMAYR
 Aktuality / VÝCVIK UČŇOV V SPOLOČNOSTI FELBERMAYR

Zoznam aktualít