ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

DORN LIFT SA STANE SÚČASŤOU DO MEDZINÁRODNÉHO PODNIKU FELBERMAYR HOLDING

18. apríla 2023 | Spoločnosť Dorn Lift sa od 1. mája 2023 pripojí k podniku Felbermayr z Welsu, ktorý je medzinárodne aktívny v oblasti prepravnej a zdvíhacej techniky, aj ako stavebná spoločnosť. Udeje sa to za predpokladu, že bude Spolkový úrad pre hospodársku súťaž súhlasiť s úplnou akvizíciou Dorn Lift spoločnosťou Felbermayr Holding. Rodinná spoločnosť Dorn so sídlom v Lauterachu, ktorá bola pôvodne založená v roku 1973, sa tým stane súčasťou väčšej servisnej siete a môže ponúknuť rozšírený sortiment výrobkov a dodatočné know-how.

Vorarlberský predajca a prenajímateľ pracovných plošín, spoločnosť Dorn Lift GmbH, bude od 1. mája 2023 stopercentnou súčasťou holdingu medzinárodne aktívneho rodinného podniku Felbermayr z Welsu za predpokladu, že tomu dá protimonopolný úrad zelenú. Vďaka tomu bude možné lepšie využiť synergie a trhový potenciál. Pre 24 zamestnancov spoločnosti Dorn Lift zostáva všetko bez zmeny. Prínosom budú ďalšie možnosti rozvoja a vzájomná výmena poznatkov. Pre zákazníkov a obchodných partnerov, ktorými sú prevažne priemyselné podniky, to zatiaľ neznamená žiadne zmeny. Názov spoločnosti Dorn Lift a lokalita v Lauterachu zostanú zachované.

Rozšírenie portfólia produktov a podielu na trhu

Dorn Lift a Felbermayr sú už niekoľko rokov v úspešnom obchodnom vzťahu: Spolupracujú pri prenajímaní pracovných plošín, okrem toho Felbermayr nakupuje stroje od spoločnosti Dorn Lift – rodinný podnik z Lauterachu je totiž generálnym importérom pásových pracovných plošín Hinowa pre Rakúsko a Nemecko, ako aj pracovných plošín Multitel pre Rakúsko. „Spoločnosť Dorn Lift je pre Felbermayr veľmi dôležitá: jej akvizícia nám umožní viac ako zdvojnásobiť objem zákaziek na prenájom plošín vo Vorarlbersku. Taktiež je pre nás tiež mimoriadne zaujímavý segment predaja pracovných plošín. Vidíme tu veľa synergií a príležitostí, najmä vďaka hustej sieti pobočiek skupiny spoločností Felbermayr,“ hovorí Horst Felbermayr, konateľ skupiny Felbermayr a opisuje motívy, ktoré stoja za akvizíciou spoločnosti. Užšia spolupráca vyplývajúca z akvizície prináša ďalšie výhody aj pre Dorn Lift: „Vďaka tomuto kroku môžu naši zákazníci ihneď získať prístup k ešte väčšiemu sortimentu plošín, vysokozdvižných vozíkov a žeriavov. Rozširujeme našu servisnú sieť a spájame naše vedomosti,“ vysvetľuje Evelyn Dornová, konateľka spoločnosti Dorn Lift.

Rozšírenie technického servisu v regióne DACH

Skupina Felbermayr má celkovo 26 dcérskych spoločností v celej Európe. Vďaka akvizícii sa rozšíri servisná sieť spoločnosti Dorn Lift. Z toho profitujú najmä odberatelia technických servisných služieb, pretože spoločnosť so sídlom vo Vorarlbersku doteraz ponúkala technický servis pre pracovné plošiny Multitel a pásové pracovné plošiny Hinowa na nadregionálnej úrovni len sama. „Využívame sieť, naše spoločné know-how a naše skúsenosti. Sme preto presvedčení, že tento krok môže byť pre našich zákazníkov len prospešný. Teraz môžeme reagovať ešte pružnejšie a rýchlejšie,“ zdôrazňuje konateľ Alexander Dorn. Do spoločnosti Felbermayer Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG budú integrované obchodné oblasti prenájom pracovných plošín a zdvíhacích vozíkov, ako aj technický servis. Segment obchodu s pracovnými plošinami, v ktorom Dorn Lift úspešne pôsobí už 50 rokov, zostáva v spoločnosti Dorn Lift GmbH a bude tiež vedený pod týmto názvom.

Profesionálne podporovaný proces integrácie

Hlavnou požiadavkou rodín Dorn a Felbermayr je konštruktívna integrácia jednotlivých tímov do novej skupiny. Evelyn a Alexander Dornovci budú tento proces pozorne sprevádzať: „Skupina spoločností Felbermayr má s takýmito procesmi veľa skúseností a má pracovníkov a pracovníčky, ktorí profesionálne zabezpečia akvizíciu. Dobre premyslené fúzie môžu podporiť úspešnosť podniku – spoločnosť Felbermayr to v posledných rokoch pôsobivo preukázala. Preto sa aj my do toho radi zapojíme,“ zdôrazňuje Alexander Dorn. Alexander a Evelyn Dornovci budú týmto procesom prechádzať spolu s konateľom spoločnosti Felbermayr Transport- und Hebetechnik, Christophom Nüßlerom, ktorý pôsobí vo Vorarlbersku, a v budúcnosti sa budú venovať najmä obchodovaniu s novými a použitými pracovnými plošinami. 

Personál ako základ úspechu

Pracovníci a pracovníčky majú vysokú prioritu tak v spoločnosti Dorn Lift, ako aj v spoločnosti Felbermayr. Dôkazom toho sú ich nepretržité investície do vzdelávania a odbornej prípravy: „Kompetencie a odborné znalosti našich pracovníkov a pracovníčok sú tromfmi, na ktoré sa budeme naďalej spoliehať aj v budúcnosti. Preto budeme aj naďalej pokračovať v ich vzdelávaní v špičkových technických podmienkach a vzájomne si odovzdávať vedomosti. V budúcnosti budeme môcť využiť aj ďalšie možnosti odbornej prípravy a rozvoja v skupine spoločností Felbermayr,“ vysvetľuje Evelyn Dornová. Kvalifikovaní pracovníci a pracovníčky sa uplatňujú v rôznych oblastiach a tímy sa rozširujú.


Súhrn faktov o „Dorn Lift GmbH“

Obchodná oblasť:   obchod, prenájom a technický servis pracovných plošín
Rok založenia: 1973 (maliarska prevádzka), resp. 1995
Vlastnícke pomery:

pred akvizíciou: Alexander Dorn, konateľ (75 %), Anneliese Dornová (25 %)

Lokalita: Lauterach (Vbg.), Unterer Schützenweg 2
Konatelia: Alexander Dorn, Evelyn Dornová
Obrat: Dorn Lift: 15 mil. eur (2022), Skupina spoločností Felbermayr: 552 mil. eur (2021)
Počet zamestnancov v r. 2023:  Dorn Lift: 24 (Rakúsko), Skupina spoločností Felbermayr: viac ako 3 000 (Európa)Zdroj obrázkov: Dorn Lift/Studio Fasching, zverejnenie bez nároku na honorár

Viac informácií:
Dorn Lift GmbH, Evelyn a Alexander Dornovci, Tel.: +43 5574 73688, office@­dornlift.comwww.dornlift.com

Kontakt pre tlač:
ikp Vorarlberg GmbH, Wanda Mikulec-Schwarz, Tel.: +43 5572 398811-17, wanda.schwarz@­ikp.atwww.ikp.at

Zoznam aktualít