ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

TRIMODÁLNE PREPRAVY ŤAŽKÝCH NÁKLADOV V RÁMCI „SŤAHOVANIA ELEKTRÁRNE“

Pred viac než desiatimi rokmi bola v juhomaďarskom meste Vásárosnamény naplánovaná výstavba plynovej elektrárne. K realizácii výstavby však nedošlo, hoci zásadné komponenty, ako napr. turbína a stator, už boli dodané. Teraz sa tieto ťažkotonážne komponenty 

predali na Blízky východ. Potrebné špeciálne prepravy, ako aj žeriavnické práce zrealizovalo vo februári maďarské zastúpenie spoločnosti Bau-Trans.

„Naša úloha spočívala v naložení komponentov elektrárne na prepravnú techniku a zrealizovaní samotnej prepravy na miesto dočasného uskladnenia v Belehrade,“ stručne zhrnul András Czibik, riaditeľ pobočky spoločnosti Bau-Trans v Budapešti. Za týmto konštatovaním sa však skrývala komplexná logistická výzva v podobe 100 špeciálnych prepráv po železnici, po cestách aj vnútrozemských vodných tokoch. 


Dve východiskové lokality, jeden cieľ prepravy

Najťažšie komponenty boli turbína s kusovou hmotnosťou 196 ton a stator s kusovou hmotnosťou 148 ton. „Východisková lokalita turbíny sa nachádzala v meste Lőrinci, kde sme ju naložili na nízkopodlažný príves s hydraulicky riadenými nápravami a prepravili na miesto prekládky na železničnú dopravu vzdialené 200 metrov,“ vysvetľuje Czibik a dodáva, že rovnako naložili a prepravili k blízkej železničnej koľaji aj stator v meste Vásárosnamény.


Prekládka na špeciálny vagón

Prekládka turbíny na železničný vagón s nízkopodlažnou ložnou plochou sa realizovala autožeriavom s maximálnou nosnosťou 450 ton. „Vyloženie pri danom zdvihu bolo približne šesť metrov,“ vraví Czibik. Na zaistenie bezpečnej prekládky turbíny s hmotnosťou 196 ton bol žeriav vybavený protizávažím s celkovou hmotnosťou 134 ton na otočnej plošine. Nakladanie statora na koľajové vozidlo sa realizovalo pomocou hydraulického zdviháka a posuvného systému. Nasledovala železničná nákladná preprava do mesta Paks, ktoré sa nachádza približne 450 kilometrov juhozápadne od mesta Vásárosnamény. Tam sa vykonala ďalšia prekládka oboch komponentov prostredníctvom mobilného žeriava na nízkopodlažný príves so sedlovým ťahačom. Nasledovala preprava po ceste do vzdialenosti niekoľko sto metrov – na mólo v meste Paks. Tam sa ťažké náklady preložili ešte raz, a to na riečnu loď, ktorá zaistila prepravu po vode do Belehradu.
„81 ďalších nákladov sa nám z dôvodu ich menších rozmerov podarilo prepraviť z východiskových lokalít Vásárosnamény a Lőrinci na juh do približne 500 kilometrov vzdialeného Belehradu priamou cestnou prepravou. 17 nákladov sme prepravili po ceste do prístavu v Budapešti, naložili na lode a po Dunaji prepravili do Belehradu,“ zhrnul Czibik úctyhodný rozsah prepravného projektu. K tomu treba ešte pripočítať 174 zdvíhaní „normálnych nákladov“, ktoré objednávateľ prepravil do Belehradu svojpomocne. Ak uvážime, že sa toto všetko podarilo zrealizovať v priebehu iba šiestich týždňov, efektivita spoločnosti Bau-Trans ako projektovej špedície je viac než zrejmá.  

Zoznam aktualít