Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

OSADENIE 120 TONOVÉHO ŤAŽKÉHO MOSTA

29.06.2018 | Začiatkom mája bola v hornorakúskom meste Sankt Pankraz osadená lávka „Teichlsted“. Týmto bola vyplnená významná medzera v sieti cyklistických dráh. Vďaka starostlivej príprave sa podarilo vyhnúť uzatvoreniu úseku súbežnej železničnej trasy Pyhrn.ťažný most

Lávka „Teichlsteg“, ktorá je súčasťou cyklistickej trasy hornorakúskej turistickej oblasti Pyhrn-Eisenwurzen, spája obce Klaus a Sankt Pankraz. Aj keď pojem „lávka“ je dosť skromné pomenovanie pre 94 metrov dlhý most z oceľových prvkov vážiaci takmer 120 ton. Pretože beží oceľová konštrukcia súbežne so železničnou trasou Pyhrn, bolo treba dodržať rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Okrem toho, aby sa počas realizácie prác vyhli uzatvoreniu železničného úseku, museli použiť časové okno v rozpätí jednej hodiny. „Aby to bolo možné, bola nosná konštrukcia osadená medzi stromami na oboch stranách rieky Teichl pod úrovňou železničného mosta“, vysvetľuje Michael Lehner z projektového oddelenia spoločnosti Felbermayr a dodáva, že sa týmto podarilo vyhnúť odstaveniu prívodu elektrického prúdu.

Pre zdvíhacie práce realizované začiatkom mája bol použitý LR1600 s hlavným výložníkom dlhým 78 metrov. Na zaťaženie otočnej platformy žeriavu bola použitá priťaž 150 ton a ako centrálna priťaž bolo použité bremeno s hmotnosťou 65 ton a 150 ton bolo použité na zaťaženie závesného bremena. „Je to skvelé, že sa vďaka dôkladnej príprave podarilo dokonale splniť požiadavky zákazníka“, teší sa Lehner.

Zoznam aktualít