ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

80 ROKOV SPOLOČNOSTI FELBERMAYR

10.10.2022 | V priebehu troch generácií sa welský rodinný podnik vyvinul na medzinárodne významný podnik v oblasti ťažkého tovaru, ktorý dosiahol rýchly vývoj aj v staviteľstve za hranicami krajiny. Vo štvrtok spoločnosť oslávila svoje 80. výročie spolu s približne 500 hosťami dôstojnou oslavou v centrále spoločnosti vo Wels-Oberthane, do ktorej sa presťahovala v júni 2021.

V prestavbovej hale s rozlohou približne 2 000 metrov štvorcových sa zvyčajne skrutkujú konfigurácie vozidiel pre priemyselné komponenty s hmotnosťou niekoľko sto ton. Pri príležitosti výročia spoločnosti poskytla nádherné prostredie v dvojakom zmysle.

Šéf spoločnosti Horst Felbermayr je už treťou generáciou, ktorá vedie rodinný podnik. Prevzal ho z otcovej strany, a tak ho videl rásť už ako dieťa a spolu s otcom ho dlhé roky formoval: „DNA je vo mne – pokračujeme v tom, čo vybudovali moji rodičia“, hovorí dnes 51-ročný výkonný riaditeľ spoločnosti Felbermayr Holding, ktorý vedie holding spolu so svojou manželkou Andreou a Alfredom Feldbauerom ako obchodným vedúcim oddelenia predaja a je hrdý na výkonnosť svojich zamestnancov: „Aby sme dokázali zvládnuť tieto hlavné úlohy a rýchly vývoj, naši zamestnanci čelia veľkým výzvam“. Podnikateľ je presvedčený, že tak je možné pokračovať na ceste za úspechom.

Šéfka Andrea Felbermayrová okrem účtovníctva a bilancovania zodpovedá aj za personálne agendy: „Doba je náročná, len v Rakúsku máme v súčasnosti viac ako 100 voľných pracovných miest.“ Vďaka mnohým opatreniam, ako je starostlivosť o deti a atraktívna ponuka ďalšieho vzdelávania, ako aj všeobecnému zvýšeniu atraktívnosti pracovných miest, sa však tieto výzvy riešia najlepším možným spôsobom.

Spoločnosť Feldbauer vidí najväčšiu výzvu v tom, aby organizácia „rástla“ spolu s rastom. „Vždy dbáme na to, aby sme organizáciu nepreťažili, čo znamená, že okrem efektívneho rozvoja ľudských zdrojov potrebujeme aj priebežnú digitalizáciu, aby boli procesy efektívne.“ Podľa Feldbauera je tiež dôležité chápať rozdiely medzi jednotlivými jednotkami spoločnosti ako silnú stránku. „To prináša rozmanitosť a podporuje prosperujúci rozvoj,“ je presvedčený 60-ročný muž.    

Obchodný segment prepravnej a zdvíhacej techniky vedie trojica Wolfgang Schellerer, Peter Stöttinger a Christoph Nüssler. Zodpovednosť za segment stavebníctva má Stefan Hielle ako technický konateľ a Dietmar Rosenberger pre obchodné oblasti.

Veľkosť prostredníctvom trimodálnej dopravy

Schellerer pracuje v spoločnosti Felbermayr viac ako 40 rokov a spolu so svojim senior šéfom, ktorý zomrel v roku 2020, a spočiatku približne 100 zamestnancami zohral kľúčovú úlohu pri formovaní oblasti ťažkej dopravy: „Víziu troch dopravných komunikácií sme mali už koncom 80. rokov“, uvádza Schellerer. Táto sa potom veľmi dobre rozvinula po zaradení železnice medzi spôsoby dopravy v roku 1994 a po kúpe prístavu pre ťažké náklady od bývalej spoločnosti Vöest v roku 1996. „Naši zákazníci tak môžu byť dnes obsluhovaní s modernou udržateľnosťou,“ argumentuje Schellerer s odkazom na ekologické druhy dopravy, ako je vodná a železničná doprava. 

Ponuka zahŕňa aj prenájom žeriavov Felbermayr s približne 530 žeriavmi v celej Európe a podobne medzinárodne orientovaný prenájom pracovných plošín a zdvíhacích vozíkov s približne 3 800 pracovnými plošinami a zdvíhacími vozíkmi. K tomu sa pridala ešte montáž ťažkých konštrukčných celkov a ukladanie. „To nám umožňuje premiestniť celé výrobné linky“, hovorí Schellerer a argumentuje odkazom na technické know-how v oblasti hydrauliky a elektrotechniky.

Špecializovaná ponuka v stavebníctve

„O našej kompetencii v pozemnej výstavbe, priemyselnej výstavbe a výstavbe elektrární sa môžete presvedčiť na projektoch, ako je táto centrála spoločnosti alebo neďaleká elektráreň Traunleithen,“ informuje Hielle hostí. Hielle však vidí hodnotu staviteľstva spoločnosti Felbermayr predovšetkým v jej špecializovanej ponuke: „Okrem všeobecných stavebných prác v oblasti pozemných stavieb a inžinierskych stavieb máme silné stránky predovšetkým v oblasti ľahkého, vysokohorského špeciálneho inžinierskeho staviteľstva a spolu s bavorskou spoločnosťou Hagn aj v oblasti ekologickej techniky. Táto spoločnosť vyvíja riešenia napríklad pre sanáciu kanalizácií a výstavbu skládok. 

Rozhodujúcim faktorom je však aj vodné staviteľstvo, hovorí Hielle: „Akvizíciou bavorskej vodohospodárskej a lodiarskej spoločnosti Domarin sme sa stali veľkým hráčom v oblasti vodného staviteľstva“. Okrem toho majú na miestnej úrovni mimoriadny význam aj odvetvia kladenia dlažby so spoločnosťami West-Asphalt a Danner Landschaftsbau. Divízia životného prostredia a zdrojov má vo svojom portfóliu aj recykláciu stavebných materiálov a ťažbu štrku a drveného kameňa.

Zlaté vyznamenanie pre Giselu Felbermayr

Za jej služby pre spolkovú krajinu Horné Rakúsko a za jej sociálnu angažovanosť udelil predseda krajinskej vlády Thomas Stelzer seniorskej šéfke Zlaté vyznamenanie spolkovej krajiny Horné Rakúsko. Podľa jeho názoru by sa toho dalo od spoločnosti Felbermayr veľa naučiť, pretože nikdy nečinne nestojí, a preto je aj nová centrála spoločnosti symbolom toho, čím sa spoločnosť zaoberá. „Zaslúži si veľký rešpekt, že sa táto medzinárodná skupina podnikov stále vedie ako rodinný podnik,“ povedal Stelzer a dodal, že dobre situovaná spolková krajina Horné Rakúsko by si mohla vziať príklad aj z jej „pohľadu dopredu“.

Andreas Rabl, starosta Welsu, ocenil kvalitu podania rúk rozhodovateľov, ktorá sa dodržiava aj vtedy, keď proti nim fúka drsný vietor. „Táto čestnosť vytvára dôveru,“ hovorí Rabl a považuje to za základ medzigeneračného rozvoja.               

Najvyššia atraktivita zamestnávateľa v novej centrále

S cieľom udržať si motivovaných zamestnancov a prilákať do tímu nových sa okrem opatrení personálneho oddelenia optimalizujú aj pracoviská a pracovné prostredie, ako je to vidieť v lokalite vo Wels-Oberthane. Táto oslava bola zároveň slávnostným otvorením centrály spoločnosti, kde je práca spojená s radosťou a mnohými výhodami. Začína to ranným parkovaním v podzemnej garáži, ktorá spája všetky časti budovy, moderne vybavenými pracoviskami, čerstvo pripraveným obedom v reštaurácii pre zamestnancov a prípadne končí vo fitnes. Aby ste mohli dokonale skĺbiť pracovný a rodinný život, v lokalite je k dispozícii aj profesionálna starostlivosť o deti.

Za to a všeobecne za rozvoj lokality je zodpovedná vlastná realitná spoločnosť, ktorú rodina riadi s veľkým nasadením a kompetentnými zamestnancami. Senior šéfka Gisela Felbermayr, Horst Felbermayr a jeho sestra Elisabeth Felbermayr-Schierl spoločne rozhodujú o stavebných opatreniach a realizujú ich v úzkej koordinácii s operatívnymi oblasťami. V súčasnosti sa plánujú a stavajú novostavby a rozšírenia v piatich lokalitách a napriek nepriaznivým podmienkam sa investuje do budúcnosti spoločnosti a jej zamestnancov.

Neodmysliteľnou súčasťou „životného diela spoločnosti Felbermayr“ v tretej generácii sú aj dodávatelia a zákazníci, ktorým boli oslavy výročia venované rovnako ako približne 3 000 zamestnancom.

V 77 lokalitách v 19 európskych krajinách dosahujú zamestnanci ročný obrat približne 600 miliónov eur.

Špeciálne stvárnená oslava pre zamestnancov v centrále spoločnosti sa mohla uskutočniť v sobotu za nádherného jesenného počasia. Približne 850 účastníkov z Horného Rakúska si vychutnalo kulinársky a zábavný program vo veselej atmosfére. Zároveň sa vo všetkých ostatných rakúskych a medzinárodných pobočkách konali podujatia a oslavy pre všetkých, ktorí pracujú pre spoločnosť Felbermayr.


Autor: Markus Lackner m.lackner@­felbermayr.cc

Zoznam aktualít