ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

NEOBMEDZENÁ PONUKA SLUŽIEB NAPRIEK PANDÉMII

2020/04/02 | Šírenie pandémie „koronavírusu COVID-19“ zamestnáva celý svet. Krajiny v dôsledku toho prijímajú rôzne nariadenia na národných úrovniach, ktoré znemožňujú alebo sťažujú vykonávanie prác. My však napriek tomu naďalej poskytujeme naše služby v oblasti logistiky ťažkých nákladov, prenájmu žeriavov a pracovných plošín, ako aj v stavebníctve, pričom dôsledne dodržiavame úradné nariadenia a odporúčania.

„Usilujeme sa čo najlepšie podporovať našich zákazníkov aj v týchto ťažkých rámcových podmienkach,“ vraví konateľ Horst Felbermayr a pokračuje: „Najvyššiu prioritu má pritom ochrana zdravia všetkých zúčastnených pracovníkov.“ Zamestnanci vo všetkých odvetviach preto dostali informácie o ochranným opatreniach na obmedzenie šírenia pandémie. Platí to pre špeciálne prepravy, prenájom žeriavov a pracovných plošín, ako aj pre staviteľstvo.

Logistika ťažkých nákladov napriek pandémii

Pracuje sa všade, kde je to možné a zmysluplné. Výnimkou nie je ani obchodná oblasť logistiky ťažkých tovarov. „Naše pobočky sú obsadené podľa potreby a zamestnanci sú zadelení do tímov, ktoré sa v prípade potreby dokážu vzájomne zastúpiť. V prípade eventuálnej infekcie v konkrétnej lokalite teda môžu prevziať prácu zamestnanci, ktorí predtým pracovali z domu. „Vďaka tomu je zaistená neustála pracovná pohotovosť,“ vyhlasuje Wolfgang Schellerer, konateľ divízie Felbermayr Transport- und Hebetechnik, a dodáva: „Sme dokonale pripravení na vybavovanie objednávok našich zákazníkov.“ Žiaľ, vykonávanie prác nie je možné vždy, keďže platia určité národné nariadenia. V záujme obmedzenia šírenia pandémie to však musíme akceptovať.

Stavebníctvo optimistické

„V súčasnosti pracujeme na vyhodnocovaní stavenísk a kontrolujeme, kde je možné a zmysluplné začatie prác na základe aktuálnych podmienok,“ hovorí konateľ Stefan Hielle z divízie staviteľstva spoločnosti Felbermayr. Hielle je však optimistický: „Útlm sa skončí. Do Veľkej noci opäť obnovíme práce na takmer všetkých staveniskách v Rakúsku.“ Tento optimizmus sa opiera o konštruktívne rozhovory medzi sociálnymi partnermi a stavebným priemyslom, ako aj o dostupnosť adekvátnych ochranných prostriedkov. Pretože aj Hielle považuje zdravie svojich zamestnancov, ako aj zdravie zákazníkov a dodávateľov za prvoradé.  

Autor: Markus Lackner m.lackner@felbermayr.cc

NEOBMEDZENÁ PONUKA SLUŽIEB NAPRIEK PANDÉMII

Zoznam aktualít