Špeciálny transport nadrozmerných nákladov - Felbermayr Slovensko

Transport

Na cestách Európy sa nehýbe nič , čo by bolo pre Felbermayr príliž veľké, príliž dlhé alebo príliž ťažké. Od transformátora po chemický reaktor, cez lokomotívu po veľké elektrárenské komponenty.

Našou prioritou je do posledných detailov prepracované kompletné riešenie špeciálnych transportov, plánovanie cesty, kalkulácia až po samotné realizovanie prepravy, pričom v prípade nutnosti je samozrejmosťou kombinácia so železničnou alebo lodnou prepravou.
K dnešnému dňu firma Felbermayr realizovala po celej Európe rôzne špeciálne transporty s kusovou hmotnosťou do 1000 ton, prepravnou dĺžkou do 130 m a šírkou 10 m. Priaznivé ceny komplexných riešení je možné dosiahnuť len v spojení najmodernejšieho vybavenia s dobre zaškolenými pracovníkmi.

Firma Felbermayr je neustále v spojení s výrobcami vozidiel, aby všetky vývojové a vylepšovacie nápady, ktoré sa objavia počas každodennej praxe, mohli byť implementované do ďalších generácií novovyvíjaného vybavenia.