Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

DOPRAVA ŤAŽKÝCH NÁKLADOV PRE ZÁKLADNÝ TUNEL SEMMERING

30.03.2018 | Spoločnosť Felbermayr prepravila na začiatku roka približne 100 jednotlivých komponentov tunelového vyvrtávacieho stroja s celkovou hmotnosťou 2500 ton. Ťažký náklad cestoval z Francúzska na stavenisko v Štajersku. Náklad bol umiestnený na miesto dcérskou spoločnosťou Wimmer Maschinentransporte firmy Felbermayr.
S dĺžkou približne 13 kilometrov sa stáva tunelový úsek "Fröschnitzgraben" najdlhším úsekom základného tunelu Semmering. Prístupová šachta k stavenisku v jaskyni vedie približne 400 metrov v zvislom smere a má priemer asi desať metrov. Odtiaľ je vytváraný tunel smerom k Mürzzuschlag s použitím výbušnín. Pre razenie v smere Gloggnitz sa používajú dva tunelové vŕtacie stroje.

semmering

Duálna preprava ťažkého nákladu

Na prepravu prvého z dvoch tunelových vyvrtávacích strojov z Le Creusot (Francúzsko) na stavenisko v Steinhaus am Semmering (Rakúsko) bolo potrebných približne 100 prepráv s celkovou hmotnosťou približne 2 500 nákladných ton. "Po preprave cestou do prístavu v Štrasburgu náklad prevzala naša dcérska spoločnosť Haeger und Schmidt" hovorí Roland Füreder z oddelenia spoločnosti Felbermayr pre ťažkú prepravu. Následne boli komponenty prepravované vnútrozemskou loďou Rýnsko-mohanským kanálom a po Dunaji do prístavu pre ťažké náklady v Linzi, kde boli skladované, vysvetľuje Füreder. Nasledovala séria cestných prepráv na stavenisko v Semmeringu, ktoré boli dokončené vo februári. Na tento účel boli použité prevažne modulárne ťažké nákladné prívesy s takzvanými nápravami THP. Najťažší diel, 115-tonová vŕtacia hlava, bola prepravovaná na 14 nápravách.

Manipulácia v priebehu dňa

Medzi východiskovým bodom v Le Creusot, odkiaľ bola zahajená preprava tunelového vyvrtávacieho stroja, a cieľovou lokalitou v Fröschnitzgrabene ležiacou vo výške 828 metrov, je 400 metrový výškový rozdiel. Tá istá výzva teraz stala pred pracovníkmi spoločnosti Wimmer Maschinentransporte. Ale tentokrát nie vo vodorovnej hladine, ale zvislo. Týmto bola táto úloha komplikovaná. Hovorí riaditeľ Holger Stegmann zo spoločnosti Wimmer Maschinentransporte: „K dispozícii je šachtový výťah, ale ten je určený na prepravu nákladov do 90 ton. Avšak najťažší diel, ktorý bolo potrebné prepraviť, vážil viac ako 100 ton. Riešením bol demontáž tých dielov výťahu, ktoré neboli nevyhnutne potrebné. „V podstate, nezostalo od výťahu nič, okrem základného rámu,“ popisuje výsledok Stegmann.

Preprava jednotlivých dielov zo skladovacej plochy k šachtovému výťahu bola vykonaná prostredníctvom dvoch takzvaných Sefirov (samočinný priemyselný valec). Na skladovacej ploche bola prekládka komponentov realizovaná prostredníctvom mobilného žeriavu. „Za účelom hydraulického posúvania dielov s hmotnosťou niekoľkých ton do výťahu bola vybudovaná takmer dvanásť metrov dlhá posúvacia dráha,“ vysvetľuje Stegmann. Po presune boli diely znovu vybraté z výťahu prostredníctvom posúvacej dráhy. Nasledovala prekládka pomocou Sefiro, aby sa dali zdolať posledné metre na miesto montáže tunelového vyvrtávacieho stroja. Takto boli koncom februára splnené predpoklady pre záverečnú montáž tunelového vyvrtávacieho stroja.

Uvedenie základného tunelu Semmering do prevádzky je naplánované na 2026. Cieľom 27 kilometrového železničného tunelu je odbremeniť historickú horskú trasu Semmering a výrazne skrátiť čas cestovania, čo má za následok lepšie spojenie z juhu Rakúska. Na medzinárodnej ceste táto cesta posilní cestovanie Európou v smere sever - juh z hľadiska osobnej a nákladnej dopravy.

Zoznam aktualít