ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

DUÁLNA PREPRAVA ŤAŽKÝCH NÁKLADOV PRE BEZPEČNÉ ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM

7. decembra 2022 | Začiatkom septembra odštartovali oddelenia firmy Felbermayr pre medzinárodnú nízkoplošinovú železničnú prepravu (ITB) a špeciálnu prepravu jednu z najokázalejších prepráv ťažkého nákladu roka v Rakúsku. Zo závodu spoločnosti Siemens Energy vo Weizi v Štajersku boli do Tirolska prepravené celkom štyri transformátory pre novú rozvodňu Nauders spoločnosti Austrian Power Grid (APG).

Na tomto projekte pracujeme už od roku 2017,“ hovorí vedúci projektu Michael Ertl z divízie ITB. Projekt však vstúpil do intenzívnej fázy pred dvoma rokmi: „Vzhľadom na to, že každý transport mal celkovú hmotnosť 420 ton, bolo potrebné vykonať štúdiu realizovateľnosti.“

Citlivými bodmi boli okrem iného dva mostné objekty na ceste medzi mestami Landeck a Nauders. V úzkej spolupráci všetkých zainteresovaných a s pomocou civilného inžiniera sa však podarilo vyriešiť všetky problémy.

Preprava ťažkého nákladu s 20-nápravovým vysokotonážnym vagónom Schnabel s prekladacími nosníkmi

Východiskovým bodom pre prepravu bol Weiz v Štajersku, kde spoločnosť Siemens Energy prevádzkuje najväčší svetový závod na transformátory v sektore „Large Power“. Tam boli štyri transformátory s jednotkovou hmotnosťou 155 ton od začiatku septembra do začiatku novembra postupne preložené na 20-nápravové železničné vagóny a následne odoslané na cestu. „Približne sedemmetrové transformátory boli z bezpečnostných dôvodov zabezpečené proti zošmyknutiu s prihliadnutím na následnú prepravu po ceste, keďže na nej boli stúpania až do desať percent,“ podotkol Ertl.

Prvý deň cesty vlakom viedol z Weizu do mesta Schwarzach im Pongau. Približne 300-kilometrová cesta vlakom trvala asi desať hodín. Na druhý deň nasledovalo ďalších 300 kilometrov. Konečnou zastávkou cesty bola stanica Landeck v Tirolsku.   

High-tech kolos v prekládkovej doprave

Tam boli transformátory preložené na cestnú dopravu. To si vyžiadalo rozsiahle prípravy, ako napríklad dočasné vybudovanie spevnenej koľajnicovej dráhy.

Aby sa minimalizovali dopravné zápchy, realizovala sa cestná preprava v noci, konkrétne počas dvoch nocí. Prvá etapa začala veľmi neobyčajne jazdou cez pešiu zónu v Landecku. „Vrátane ťahača a tlačného vozidla mala celá súprava na prepravu ťažkých nákladov 70 metrov,“ informuje Ertl. Na jednej strane to od kolegov za volantom ťahačov návesov s výkonom viac ako 630 koní vyžadovalo veľký jemnocit, na druhej strane to bola výzva aj pre použitú techniku.

Rozdeľovače cestného zaťaženia zabezpečili rovnomerné rozloženie pôsobiacich síl na všetky nápravy. Často sa využívali možnosti zdvíhania a spúšťania konfigurácie cestného nákladu. To bol jediný spôsob, ako napríklad prejsť úzkymi zákrutami zdvihnutím nákladu alebo prejsť tunelom spustením nákladu. Nevyhnutné boli aj rozsiahle opatrenia na usmerňovanie dopravy – ako napríklad demontáž semaforov či dočasné odstránenie dopravného značenia. Prvý aj druhý deň sa navyše museli položiť oceľové dosky, napríklad aby boli prejazdné krajnice cesty. Kvôli prepravnej výške takmer päť metrov boli na 46-kilometrovom úseku cesty nevyhnutné aj odpojenia od prúdu, aby sa vytvorili podmienky pre bezpečné zdvihnutie vedení.

​​​​​​​Po príchode do rozvodne v Nauderse bola prepravná súprava s transformátorom umiestnená rovnobežne s podkladom. Na druhý deň boli na transformátor pripevnené kolieska, následne sa uvoľnil z prekladacích nosníkov a umiestnil do prevádzkovej polohy pomocou kladkostrojov na priečnych koľajniciach. 

Položením základov štvrtého transformátora začiatkom novembra bola zákazka bezpečne dokončená v riadnom termíne zamýšľanom spoločnosťou Siemens Energy. Pre spoločnosť APG to bol tiež dôležitý míľnik pre dokončenie novej rozvodne v Nauderse, ktorá je dôležitá pre trvalú bezpečnosť dodávok energie v danom regióne a v celom Rakúsku. Pretože podľa spoločnosti APG sú infraštruktúry ako táto kľúčom k úspešnej realizácii transformácie energetiky.  


Autor: Markus Lackner m.lackner@­felbermayr.cc

Zoznam aktualít