ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

DUÁLNA DOPRAVA S PREKÁŽKAMI

V polovici októbra prepravilo projektové oddelenie Felbermayr priemyselnú destilačnú kolónu s dĺžkou viac ako 34 metrov z obce Steinhaus bei Wels do Gendorfu v Bavorsku. So 160 tonami bola úctyhodná aj hmotnosť, takže na špeciálnu prepravu sa ako jediná praktická ukázala kombinácia cestnej a vodnej dopravy. Praktická sa však nerovná jednoduchá – oceľovému „high-tech“ kolosu kládla cesta mnoho prekážok.

„Už si ani nespomínam, kedy som v Rakúsku naposledy riadil 24 náprav“ začína Jürgen Steinbrecher z oddelenia Felbermayr svoje rozprávanie. A jeho písacím stolom ako projektanta na tzv. oddelení THP prešli takmer všetky náročné prípady posledných dvadsiatich rokov predtým, ako sa realizovali v praxi. „A prax je často aj problémom“, vie Steinbrecher. Bolo tomu tak aj tentokrát, keď sa po trištvrteročnej dobe prípravy zdalo všetko vyjasnené: trasa bola premeraná, mosty vypočítané z hľadiska statiky, nasadenia žeriavov skoordinované na prekládku priemyselnej destilačnej kolóny a všetky opatrenia riadenia dopravy časovo synchronizované. Avšak potom, keď bola preprava s dĺžkou viac ako 55 metrov s ťahačom-posunovačom zaparkovaná na odjazd u odosielateľa, zrazu sa v prvej etape medzi obcou Steinhaus bei Wels a terminálom pre ťažké náklady Felbermayr v Linzi vyskytlo ešte jedno stavenisko. Aby sa individuálna doprava obmedzila čo najmenej, bolo k dispozícii len limitované časové okno.  Pri prepravnej šírke 4,4 metra sa to môže rýchlo skomplikovať a odstránenie problému môže trvať dlho, príliš dlho. „Našťastie sme s rakúskou diaľničnou spoločnosťou Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) vždy dokázali nájsť praktické riešenia, rovnako aj tentokrát“, hovorí Steinbrecher, aj keď vzhľadom na celý logistický reťazec a s tým spojené výzvy je tiež nutné veľké úsilie na zdolanie takýchto prekážok.

Lodná a cestná preprava

„Kvôli hmotnosti reaktora 160 ton a niekoľkým stúpaniami približne desať percent sme sa rozhodli použiť ťahač-posunovač“, referuje Steinbrecher. Pre čo najlepšiu trakciu oboch nákladných automobilov, každý s výkonom cca 600 koní, boli ešte zaťažené 35-tonovými závažiami. „Keby sme museli rátať s mokrou vozovkou, tak by sa použil ešte ďalší posunovač“, pokračuje Steinbrecher. Prvá etapa z obce Steinhaus do terminálu pre ťažké náklady Felbermayr v Linzi viedla zväčša po diaľnici. Sprievodné osoby napriek tomu neustále potrebovali autoplošiny, rebríky a páčidlá, aby mohli kontrolovať prejazdné profily pod mostami a bezpečne prechádzať popod vedeniami.

Po príjazde v Linzi bol reaktor preložený z 24-nápravového nízkopodlažného prívesu na loď vnútrozemskej plavby. Ďalšia preprava viedla približne deväťdesiat kilometrov proti prúdu do Passau (D). Tam sa nádrž preložila pomocou prístavného žeriavu a 500-tonového žeriavu z lode na nízkopodlažný príves, ktorý sa medzitým zredukoval na dvadsať náprav. „Zníženie počtu náprav bolo možné vďaka statickým podmienkam v Nemecku“, vysvetľuje Steinbrecher a dodáva, že to tiež zjednodušilo postupovanie vpred vďaka menšiemu polomeru zatáčania. Potrebné opatrenia na zostávajúcich 80 kilometrov z Passau až na miesto určenia v Gendorfe sú napriek tomu úctyhodné. Na mnohých miestach to boli oceľové dosky na podloženie s cieľom ochrániť podzemné potrubné vedenia a krajnice, prekročiť koľajnice, odstrániť dopravné značky, zriadiť zákazy zastavenia a mnohokrát plánovane obrátiť prepravnú súpravu, čo znamená zmenu smeru prepravy, pretože inak by sa nedalo ísť ďalej. Na miesto určenia v bavorskom Gendorfe sa nakoniec podarilo doraziť v plánovanom čase, len za sedem prepravných dní. Medzitým leží 250 kilometrov s mnohými individuálnymi rozhodnutiami, ktoré sa podarilo spoločne zvládnuť vďaka zohratému tímu asi 20 zamestnancov a spolupracujúcim zúčastneným spoločnostiam.

Dva žeriavy Felbermayr od výrobcu Liebherr so 750, resp. 400 tonami maximálneho prípustného zaťaženia, postavili na záver základy približne 34-metrovej nádrže s priemerom asi štyri metre.

Zoznam aktualít