ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

ŠTVRŤSTOROČIE PREPRÁV PO ŽELEZNICI

Tri spôsoby prepravy – železničná, cestná a vodná – tvoria pevnú súčasť podnikovej filozofie spoločnosti Felbermayr. Presne 1. júla oslávila divízia medzinárodnej nízkopodlažnej železničnej prepravy (ITB) spolu s vedúcim divízie svoje 25-ročné jubileum.

História špeciálnych vagónov na prepravu ťažkých kusových nákladov po železnici v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Špedícia Intercont začala využívať takéto vagóny už v 50. rokoch, najskôr ako súpravy so štyrmi až desiatimi nápravami. Avšak už v 60. rokoch bol uvedený do služby 20-nápravový železničný voz na prepravovanie ťažkých nákladov – v tom čase šlo o najväčší železničný vagón na svete. Prepravy sa vykonávali predovšetkým pre vtedajší zoštátnený priemysel. Koncom 80. rokov nadobudol združený rakúsky podnik 32-nápravový železničný voz na prepravovanie ťažkých nákladov, ktorý prevádzkovala špedícia Intercont.

Spoločnosť Felbermayr zakladá divíziu ITB

V roku 1994, presne 1. júla, prevzala spoločnosť Felbermayr vozový park firmy Intercont. Vtedy ešte pod vedením Herberta Reutterera, ktorý v tejto funkcii pôsobil do roku 2005. Do tohto obdobia spadá aj dokúpenie železničného vybavenia z postkomunistických krajín, konkrétne Česka, Slovenska a Poľska, ktoré poslúžilo aj na vstup na trh v týchto krajinách. V roku 2005 prevzal Thomas Grabuschnigg pod dohľadom Wolfganga Schellerera vedenie divízie ITB, najskôr ako vedúci oddelenia a od 1. januára 2007 ako vedúci divízie, zatiaľ čo Wolfgang Schellerer bol v rovnakom čase vymenovaný do funkcie konateľa.

Nasledovala zmena stratégie: V rámci zaobstarávania vybavenia došlo k zmene zamerania z už nepotrebného a medzičasom zastaraného vybavenia na nákup nového vybavenia zodpovedajúceho najnovšiemu stavu techniky. Tento prístup viedol k výrobe doposiaľ piatich nových železničných vozov na prepravovanie ťažkých nákladov vo vlastnej réžii. Aj ponuka pre spoločnosti zaisťujúce prekládky sa mala zameriavať iba na rozširovanie kompletných riešení vrátane využívania služieb iných dopravcov. Po tejto zásadnej zmene nasledoval mnohoročný rast a rozvoj, ktorý napriek zmeneným trhovým podmienkam pretrváva dodnes. Popri centrále v meste Lanzendorf pri Viedni disponuje divízia ITB v súčasnosti lokalitami v mestách Vroclav (PL), Záhreb (HR) a Praha (CZ). Domovská železničná stanica sa nachádza v meste Linec (A). Za úspechom divízie ITB stoja v prvom rade pevné a trvácne vzťahy so zákazníkmi, úzka partnerská spolupráca s rôznymi železničnými správami, vybavenie, ktoré zodpovedá najvyšším štandardom v odvetví, mimoriadne motivovaný a kvalifikovaný personál a v neposlednom rade aj kompetentné vedenie s účasťou rodiny vlastníkov, na ktoré sa možno kedykoľvek spoľahnúť.

Chronológia úspešného príbehu
1994 – založenie divízie ITB
2005 – Schellerer a Grabuschnigg reorganizujú divíziu ITB
2006 – rozhodnutie o výrobe nového 20-nápravového vozňa; tri 32-nápravové a ďalší 20-nápravový majú nasledovať
2007 – Schellerer sa stáva konateľom, Grabuschnigg vedúcim divízie ITB; spoločne sa podieľajú na vedení podniku v Poľsku a Česku
2014 – založenie spoločnosti F & F Rail v meste Záhreb, ktorá poskytuje služby v rámci miestneho trhu

Zoznam aktualít