Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČNÝCH CELKOV PRE STROJ NA FORMOVANIE ZA STUDENA

V polovici apríla realizovala spoločnosť Felbermayr Schwermontage prepravu dvoch ťažkotonážnych montážnych stojanov a ich uloženie na základ. Miestom realizácie bola studená valcovňa spoločnosti voestalpine v meste Linz.

Pri preprave a uložení oboch valcovacích stojanov s kusovými hmotnosťami 130 ton na základ sa dostali k slovu samohybná nákladná plošina, zdvíhacia plošina, mobilný žeriav a pracovné plošiny. Úspešná realizácia však bola možná iba vďaka odborným poznatkom všetkých zúčastnených firiem a ich zamestnancov. „Prvé plánovania súvisiace s týmto projektom sa uskutočnili pred rokom,“ vraví Herbert Gruber zo spoločnosti Felbermayr v meste Linz a ozrejmuje tak veľkú časovú náročnosť projektu.

Samohybná nákladná plošina so šesťmetrovou prepravnou šírkou

Interná preprava v rámci závodu sa realizovala samohybnou nákladnou plošinou so šiestimi nápravovými linkami. Bolo to potrebné na zabezpečenie dostatočnej úložnej plochy pre valcovacie stojany s dĺžkou viac než desať metrov a šírkou šesť metrov. Mimoriadne výkonná súprava disponovala hnacím výkonom 478 koní. Tento postačoval na prepravu valcovacích stojanov s hmotnosťami 130 ton z výrobnej lokality vzdialenej len niekoľko kilometrov do cieľového miesta.

Na centimetre presné „zaparkovanie“ samohybnej nákladnej plošiny vo výrobnej hale v studenej valcovni si vyžadovalo veľa jemnocitu pri manipulácii – po príjazde na miesto sa muselo vykonať niekoľko presných posunov s cieľom zaistiť správne umiestnenie nákladu pred zdvíhaciu plošinu. Bez možnosti priečneho pojazdu – teda schopnosti otáčania na mieste – by sa to nebolo dalo zrealizovať.    

Tandemové zdvíhanie pomocou zdvíhacej plošiny a autožeriava

Stiesnené priestorové podmienky a výška haly približne dvanásť metrov si vyžadovali technicky náročné riešenie na zaistenie otočenia a následného zdvihnutia zhruba desať metrov vysokých valcovacích stojanov. „Toto riešenie sme našli v použití kombinácie zdvíhacej plošiny a mobilného žeriava,“ hovorí Herbert Gruber a podrobne vysvetľuje celý priebeh: „Horný diel valcovacieho stojana sme najskôr zavesili na traverzu zdvíhacej plošiny a hák žeriava sme upli na spodný diel oceľového ťažkotonážneho bremena. Následne sme horný diel pomaly nadvihli a piliere zdvíhacej plošiny uložené na koľajniciach sme presúvali smerom k základu. Súčasne sme žeriavom postupne naviedli dolný diel až k montážnemu bodu a potom sme ho spustili na montážne body.“ Celý proces až po konečné uloženie na základ trval približne jeden a pol hodiny pre každé zdvíhanie. 

Spoločnosť voestalpine v meste Linz, ktorá patrí medzi hlavných celosvetových dodávateľov v danom odvetví, doposiaľ disponovala možnosťami obrábania valcovaných plechov s hrúbkou do 20 milimetrov. Po dokončení nového zariadenia sa do budúcnosti počíta aj s možnosťou formovania plechov s hrúbkou do 80 milimetrov. Plechy odolné voči kyselinám sa používajú okrem iného aj pri výrobe rúr v rámci výstavby potrubných vedení, ako aj v potravinárskom priemysle a zariadeniach na odsoľovanie morskej vody.

 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN
 Aktuality / PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU A MONTÁŽ ŤAŽKÝCH KONŠTRUKČN

Zoznam aktualít