ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

VEĽKOLEPÉ BALANSOVANIE S BRÁNOU PROTIPOVODŇOVÉHO STAVIDLA

2022/07/29 | Divízia Engineered Solutions spoločnosti Felbermayr získala zákazku na demontáž starej brány protipovodňového stavidla pri nemeckom meste Ladenburg am Neckar. Výzva: v mimoriadne tesnom priestore demontovať približne 210-tonovú konštrukciu na strane vodného toku. V júli nastal ten správny čas. Za veľkej pozornosti sa táto akcia dostala do najnapínavejšej fázy – balansovania na vode.

Pri pohľade na situáciu na stavenisku pred demontážnymi prácami bolo zrejmé, v čom spočíva problém: stará, asi 45 metrov dlhá a 210 ton vážiaca brána stavidla, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1931, sa nachádzala vtiesnená medzi novou bránou protipovodňového stavidla a mostom. „Našou úlohou bolo bránu stavidla v jednom kuse odmontovať od ostatných súčastí. Museli sme teda nájsť riešenie, ako bránu stavidla na mieste zdvihnúť z uloženia a následne na vode horizontálne otočiť“, vysvetľuje Kees Kompier, vedúci divízie Engineered Solutions spoločnosti Felbermayr.

V júli bol na nohách celý Ladenburg. Každý chcel zažiť túto veľkolepú demontáž 45 metrov dlhej a asi osem metrov vysokej brány stavidla. Koniec koncov, takmer 100 rokov chránilo pred povodňami majiteľov pozemkov susediacich s niekoľkokilometrovým bočným kanálom. 

Demontáž na vode

Aby bolo možné vykonať demontáž z vody, odborníci spoločnosti Felbermayr ako plávajúce zariadenie použili 66 metrov dlhý a jedenásť metrov široký pontón. Ten na mieste rozšírili o bočné pontóny, aby zabezpečili požadovanú stabilitu. „Na pontóne sa z dôvodu dĺžky nachádzali dva šesťnápravové moduly SPMT (samohybné vozidlá), každý s dvomi takzvanými sloními nohami, ktoré boli vybavené dvomi oceľovými nosníkmi.Tie mali neskôr slúžiť na uchytenie brány stavidla. Okrem toho bol pripravený poschodový zdvíhací systém pozostávajúci zo štyroch 3,8 metra vysokých poschodových veží. Na tento systém sa mala brána stavidlo neskôr položiť podľa technického plánu, aby bol možný odsun“, vysvetľuje Kompier.

Po dokončení prípravných prác bola pontónová kombinácia pomocou šiestich navijakov umiestnená presne pod starou bránou stavidla a následne vypustením zaťažovacej vody prevzala približne dvadsať percent hmotnosti nákladu.

Ďalším vypúšťaním a využitím zdvihu modulov SPMT sa v nasledujúci deň uskutočnilo zdvihnutie brány stavidla. „Bránu stavidla sme nadvihli o približne 1,7 metra, aby sa konštrukcia nachádzala zhruba desať centimetrov nad úrovňou budovy. Následne sme ho mohli pomocou modulov SPMT otočiť o 26 stupňov smerom k poschodovým vežiam a zložiť ho na veže“, opisuje Kompier.

Keď sa potom brána stavidla nachádzala 1,2 metra nad úrovňou paluby, moduly SPMT opäť prebrali náklad a následne sa úplne spustili nadol. Vďaka tomu a vďaka opätovnému napusteniu zaťažovacej vody pontónová kombinácia klesla natoľko, že sa stará brána stavidla s približne „pätnásťcentimetrovou vôľou“ mohla otočiť pod novú bránu protipovodňového stavidla a pomocou tlačného remorkéra odplaviť k mólu.

Následne sa uskutočnili prípravy na prepravu do Mannheimu po rieke Neckar. Nato bola brána stavidla uložená priamo na poschodovom systéme a už nepotrebné nosníky a moduly SPMT boli demontované a naložené a mohli sa odviezť preč.

Keď bol náklad umiestnený už len na palube pontónu, bolo možné pristúpiť k poslednej fáze úspešného príbehu – po uvoľnení rieky Neckar z dôvodu každoročnej prestávky slúžiacej na údržbu stará brána protipovodňového stavidla ešte v ten istý deň dorazila na miesto prekládky v Mannheime, odkiaľ bol odvezená na recykláciu.

„Keď zvládneme takéto výzvy, zakaždým som nadšený. Vďaka kompetentnému tímu, kreativite, precíznosti a vynikajúcej technike však dokážeme aj zdanlivo nemožné,“ dodal Kees Kompier.

Zoznam aktualít