ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

FELBERMAYR ENGINEERED SOLUTIONS SŤAHUJE PORTÁLOVÝ ŽERIAV POMOCOU SAMOČINNÝCH TRANSPORTÉROV

2020/12/18 | V polovici decembra presťahovala firma Felbermayr v prístave Duisburg približne 18 metrov vysoký portálový žeriav. Vďaka riešeniu nového útvaru Engineered Solutions firmy Felbermayr bolo možné presúvať 300-tonový žeriav ako jeden kus pomocou samočinných transportérov. Vďaka tomu odpadli časovo a nákladovo náročné demontážne a montážne práce.

V polovici novembra získal útvar Engineered Solutions firmy Felbermayr, ktorý bol založený v októbri minulého roka, zákazku na presťahovanie portálového žeriava v prístave Duisburg. Zvyčajne je takýto presun veľmi náročný. Okrem iného má negatívny vplyv aj na náklady súvisiace s prestojmi žeriava. Vďaka riešeniu útvaru Engineered Solutions firmy Felbermayr tomu však bolo možné zabrániť. „Samotné presťahovanie žeriava takto trvalo len približne dve hodiny.“

Nasadenie kombinácie samočinných transportérov a veží na ťažký náklad

„Jadrom riešenia bola kombinácia samočinných transportérov, takzvaných SPMT (angl.: SPMT – Self-Propelled Modular Transporter), s takzvanými vežami na ťažký náklad“, vysvetľuje Kees Kompier, vedúci útvaru. Tento spôsob nasadenia použila firma Felbermayr po prvý raz a vyžiadal si puntičkársku prípravu na dané pôsobiace sily. Pritom bolo potrebné zohľadniť súčinnosť použitej techniky pomocou inžinierskeho know-how. Len tak bolo možné zaručiť bezpečné presťahovanie žeriava.

Boli použité dva paralelne vedené samočinné transportéry, z ktorých každý disponoval dvanástimi nápravami a jednou výkonovou jednotkou Powerpack ako pohonom. Na nich boli postavené vpredu a vzadu po dve veže na ťažký náklad s oceľovými nosníkmi nasadenými rovnobežne s transportérmi. Tie slúžili na nadvihnutie nákladu. Boli prepojené s druhým transportérom vždy dvomi horizontálnymi oceľovými rúrkami hore a dole. Diagonálne upnuté oceľové laná dodatočne stabilizovali konštrukciu. Prepravná konfigurácia tak dosiahla vonkajšie rozmery kvádra s dĺžkou strán približne 20 metrov. „Už výpočet tejto konfigurácie predstavoval určitú výzvu“, poznamenal pán Kompier a dodal, že na realizáciu v praxi sa muselo z dôvodu chýbajúcich upevňovacích bodov upraviť aj použité vybavenie pre ťažký náklad.

V konečnom dôsledku sa však pomocou samočinných transportérov podarilo podísť portál približne 51 metrov širokého žeriava a hydraulicky ho nadvihnúť. Následne sa samočinné transportéry uviedli do pohybu s približne 300-tonovým nákladom. Keďže sa nové koľajnice žeriava nachádzajú asi 170 centimetrov nad povrchom terénu, na novom mieste inštalácie žeriava bol vopred vybudovaný dočasný násyp. Výjazd s 300-tonovým nákladom ešte raz podrobil konfiguráciu záťažovej skúške, ktorá však bola perfektne zvládnutá vďaka správnemu inžinieringu. Takto žeriav dosiahol svoje nové „pracovisko“ bez toho, aby bolo na ňom nutné povoliť čo len jedinú skrutku. 

„Od nadvihnutia až po zloženie na novú koľaj žeriava vzdialenú asi 700 metrov, uplynuli len zhruba dve hodiny“, teší sa pán Kompier a je hrdý na výkon „svojich chlapcov“.

Tento zásah z poverenia prístavu Duisburg bol nutný z dôvodu novostavby skladovej haly Haeger & Schmidt, dcérskeho podniku firmy Felbermayr, a z dôvodu zmeneného priestorového rozmiestnenia.

Autor: Markus Lackner m.lackner@felbermayr.cc

 Aktuality / FELBERMAYR ENGINEERED SOLUTIONS SŤAHUJE PORTÁLOVÝ ŽE
 Aktuality / FELBERMAYR ENGINEERED SOLUTIONS SŤAHUJE PORTÁLOVÝ ŽE
 Aktuality / FELBERMAYR ENGINEERED SOLUTIONS SŤAHUJE PORTÁLOVÝ ŽE

Zoznam aktualít