Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

OBROVSKÉ TUNELOVACIE RAZIACE STROJE PRE NAJDLHŠIE PODZEMNÉ ŽELEZNIČNÉ SPOJENIE NA SVETE

30. mája 2023 | Pod priesmykom Brenner vzniká najdlhšie podzemné železničné spojenie na svete s dĺžkou 55 kilometrov. Spoločnosť Felbermayr tam začiatkom roka dopravila dva nové tunelovacie raziace stroje. Omnoho náročnejšie však boli presuny komponentov s hmotnosťami do 270 ton do montážnych kaverien po sčasti veľmi strmých a úzkych tuneloch a ich následná montáž na mieste.

Trasa spájajúca dočasnú stavebnú prevádzkovú plochu nachádzajúcu sa južne a nad mestom Innsbruck s montážnymi kavernami je síce dlhá sotva šesť kilometrov, no mimoriadne náročná. Celá trasa vedie tunelmi, na troch kilometroch z celkovej dĺžky sa vyskytuje sklon až do dvanásť percent a cesty vnútri hory sú navyše mokré, v dôsledku čoho sa zhoršuje trakcia.

Brzdný výkon na hranici možností

„Na tieto prepravy sme nasadili samohybné vozidlá SPMT od spoločnosti Scheuerle so šiestimi, desiatimi alebo dvanástimi nápravami. Dvanásťnápravové sme použili na prepravu komponentov s najvyššími kusovými hmotnosťami 270 ton pre dva pohony s priemerom 7,8 m,“ informuje Markus Meusburger, vedúci projektu a zároveň vedúci oddelenia prepravnej a zdvíhacej techniky spoločnosti Felbermayr v Lauterachu. Predbežná montáž týchto pohonov sa realizovala na prevádzkovej ploche. „Vzhľadom na celkovú hmotnosť takmer 300 ton a výrazný sklon sme sa pri výpočtoch pohybovali v hraničnom pásme výkonu bŕzd. V záujme bezpečnej realizácie týchto prepráv sme nasadili štvornápravový ťahač na prepravu ťažkých nákladov, ktorý plnil funkciu vozidla zaisťujúceho dodatočné brzdenie. Na prvé tri kilometre s výrazným sklonom sme potrebovali približne tri hodiny, celá trasa nám trvala päť hodín.“

Presné manévrovanie

Na prepravu každého z tunelovacích raziacich strojov bolo potrebné vykonať približne 30 jázd, a to aj v stiesnených priestoroch. „V týchto miestach sa vyžadovalo manévrovanie s presnosťou na centimetre, ktoré predstavovalo zrejme najväčšiu výzvu,“ vysvetľuje Meusburger. Niektoré komponenty tunelovacích raziacich strojov mali síce nižšiu hmotnosť, no neskladné rozmery. „Diely takzvanej prívesnej sekcie sú 15 metrov dlhé, 4 metre široké a 4 metre vysoké. Keďže medzi nákladom a stropom tunela zostávalo veľmi málo voľného miesta, jeden zo zamestnancov sedel päť hodín na náklade a presne navádzal kolegu, ktorý riadil samohybné vozidlo.“ Popri týchto špeciálnych prepravách sa realizovali nespočetné ďalšie jazdy, v rámci ktorých sa prepravovali malé diely a montážne materiály.

Zdvihová sila 1 000 ton

V priestorných montážnych kavernách sa diely vyložili a uviedli do správnych montážnych polôh pomocou zdvíhacieho lešenia s kapacitou 1 000 ton od firmy Wimmer Maschinentransporte, ktorá je dcérskou spoločnosťou podniku Felbermayr. Jednotlivé diely sa následne postupne zmontovali do jedného veľkého celku. Medzi ne patrí aj frézovacia hlava s hmotnosťou 250 ton a priemerom 10,7 m. Každý z dvoch identických tunelovacích raziacich strojov váži vrátane prívesnej sekcie – ktorá obsahuje okrem iného celú infraštruktúru, ako sú preprava výlomového materiálu, transformátory, elektrická sústava, hydraulické a pneumatické vedenia, výstužný materiál – sotva predstaviteľných 2 000 ton. Tieto technicky náročné montáže naplánovala a zrealizovala divízia Engineered Solutions spoločnosti Felbermayr.

Cestné prepravy predstavujú náročnú logistickú prácu

Spoločnosť Felbermayr získala aj zákazku na dodanie z výroby. „Len doručenie samotného tunelovacieho raziaceho stroja od výrobcu, spoločnosti Herrenknecht v meste Schwanau v Bádensko-Württembersku, si vyžiadalo 97 cestných prepráv, ďalších 30 bolo potrebných na doručenie prívesnej sekcie vyrobenej na Slovensku,“ vraví Meusburger. „Šlo teda o veľmi rozsiahle podujatie.“ Celá prekládka dielov na stavebnú prevádzkovú plochu sa realizovala pomocou žeriavov rôznych veľkostí určených na manipuláciu s ťažkotonážnymi nákladmi a koordinovalo ju oddelenie prepravnej a zdvíhacej techniky spoločnosti Felbermayr z mesta Wörgl. Použili sa aj zdvíhacie vozíky a pracovné plošiny. Spoločnosť Felbermayr ukončila svoju účasť na projekte koncom mája prepravou dvoch lokomotív. Lokomotívy s hmotnosťami približne 40 ton, ktoré sa prostredníctvom SPMT prepravili zo stavebnej prípravnej plochy na prekladisko pod zemou, zaisťujú zásobovanie tunelového raziaceho stroja dodatočným materiálom.

Druhý projekt v lokalite Brenner

Príprava tohto veľkého projektu trvala podľa Meusburgera roky. „Vypracovali sme trasovacie štúdie, vyhodnotili sme početné prepravné trasy a s objednávateľom sme sa koncom roka 2022 dohodli na konečnej podobe projektu.“ Mimochodom, nebolo to prvýkrát, čo sa tím spoločnosti Felbermayr podieľal na stavbe úpäťového tunela Brenner: „Už v roku 2015 sme zaistili dodanie menšieho tunelovacieho raziaceho stroja na razenie prieskumných štôlní a jeho prepravu do kaverny.“


Autor: Markus Lackner m.lackner@­felbermayr.cc

Zoznam aktualít