ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

VÝMENA MOSTA S POUŽITÍM KOMBINÁCIE ŤAŽNEJ A TLAČNEJ SÚPRAVY

2022/07/22 | Už v roku 2021 získala spoločnosť Felbermayr zákazku na demontáž starého železničného mosta vedúceho ponad rieku Peene pri meste Demmin a montáž nového. Špecialisti spoločnosti Felbermayr z divízie Engineered Solutions sa pri jej realizácii v apríli tohto roka rozhodli ísť úplne novými cestami.

Výmena starého železničného mosta pri meste Demmin v Meklenbursko-Predpomoransku patrí medzi ťažiskové projekty modernizácie železničného spojenia medzi Berlínom a Stralsundom. Výmena mosta sa však ukázala byť mimoriadne náročnou úlohou a vyžiadala si značnú dávku inžinierskej a technickej kreativity zo strany tímu spoločnosti Felbermayr. „Tento projekt bol mimoriadne komplexný, keďže sme sa museli vydať úplne novými cestami. Na konci sme realizovali výmenu mosta spôsobom, ktorý je zrejme jedinečný v rámci celého sveta,“ vraví riaditeľ divízie Kees Kompier. Pri výmene alebo novej výstavbe mostov, ktoré vedú ponad vodné trasy, sa veľmi často používajú pontóny. V prípade výmeny mosta sa starý most najskôr odplaví na pontónoch a následne sa priplaví nový predmontovaný most. „Tento postup,“ vysvetľuje ďalej Kees Kompier, „sa pri tomto projekte nedal prakticky realizovať. Preto sme vypracovali inovatívnu koncepciu, v rámci ktorej sme mohli upustiť od použitia konvenčnej techniky. Navyše umožňuje vykonať demontáž starého a montáž nového mosta jedným ťahom.“ Kees Kompier takto vecne komentuje projekt, ktorý v skutočnosti predstavoval mimoriadne komplexný a zároveň fascinujúci počin moderného inžinierstva: Stará mostná konštrukcia s dĺžkou približne 54 metrov sa pomocou systému na zdvíhanie ťažkotonážnych nákladov nadvihla na úroveň 770 ton vážiacej a 84 metrov dlhej novej mostnej konštrukcie spočívajúcej na severnom brehu rieky Peene. Nová horná mostná konštrukcia sa potom presunula k starému mostu pomocou samohybného transportéra (SPMT). Tím špecialistov na zváranie následne spojil oba mosty dohromady. Potom prišla na rad kritická fáza výmeny mosta. Špeciálne hydraulické zdviháky s oceľovými lanami na severnom brehu ťahali teraz už takmer 140 metrov dlhú a približne 1050 ton vážiacu konštrukciu po klzných ložiskách na severnú stranu rieky Peene, zatiaľ čo posuvný systém na južnej strane posúval kolosálnu konštrukciu ponad rieku v krokoch s dĺžkou 5,7 m. V podstate išlo o prepravu ťažkotonážneho nákladu s použitím kombinácie ťažnej a tlačnej súpravy schopnej vyvinúť kolosálne sily. Keď sa už starý most nachádzal dostatočne ďaleko na južnom brehu, pomocou nízkopodlažnej konštrukcie sa uložil na spriahnuté moduly samočinného transportéra (SPMT). Po tomto vyslovene komplexnom a inovatívnom prepravnom počine pôsobila záverečná montáž novej hornej mostnej konštrukcie skôr rutinným dojmom. Po opätovnom oddelení oboch mostov sa nová konštrukcia spustila na mostné piliere pomocou systému na zdvíhanie ťažkotonážnych nákladov. Po dokončení kladenia koľajníc sa podarilo obnoviť železničnú prepravu na tomto úseku železničnej trate v plánovanom termíne na začiatku júla. „Som nesmierne hrdý na to, že sa nám s tímom divízie Engineered Solutions spoločnosti Felbermayr podarilo úspešne implementovať toto riešenie. Umožnilo nám to uskutočniť plynulú výmenu mosta inteligentným spôsobom, pričom sme zároveň ušetrili veľa času,“ dodáva na záver Kees Kompier.


Autor: Markus Lackner m.lackner@­felbermayr.cc

Zoznam aktualít