ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

PREPRAVA ŤAŽKÉHO NÁKLADU PRE PREČERPÁVACIU VODNÚ ELEKTRÁREŇ CEZ ALPY

06.12.2017 | Minulé leto realizovala spoločnosť Bau-Trans celkom trinásť prepráv ťažkého nákladu s hmotnosťou jedného prepravného miesta až 152 t pre projekt prečerpávacej elektrárne Obervermunt II vo Vorarlbersku. Rozhodujúcim dopravným prostriedkom pritom boli samohybné moduly pre ťažký náklad označované ako PST.

Projekt trval dva roky“, hovorí projektový manažér Josef Ammann z dcérskej spoločnosti Bau-Trans spoločnosti Felbermayr. Na otázku, prečo to trvalo tak dlho, má jasnú odpoveď: "Aby sme získali potrebné povolenia, museli sme urobiť statický prepočet pre viac ako 60 mostov z dôvodu opotrebenia súvisiaceho s vekom." A to je len s veľkým úsilím, s ktorým bol spojený a čas a peniaze. Hlavný dopad bol predovšetkým na mosty na rakúskej strane. Napríklad vo Švajčiarsku existujú označené trasy pre prepravu ťažkého nákladu, čo značne zjednodušuje plánovanie. Ale v Rakúsku a tiež v Nemecku sa stáva čoraz ťažšie nájsť vhodné trasy, hovorí Ammann. preprava tazkeho nakladu

Dopravné cesty a koľaje

Trinásť ťažkých komponentov sa nachádzalo v lokalitách v Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku. Ako prekladisko a miesto pre finálnu montáž jednotlivých komponentov slúžila lokalita elektrárenskej spoločnosti, ktorá sa nachádza cca desať km na juhovýchod od mesta Bludenz. V hornorakúskom závode na výrobu transformátorov boli vyrobený tri transformátory, dva z ktorých vážili 152 t každý a jeden vážil 77,5 t. Ťažšie transformátory napätia boli dodávané po železnici do Montafonu. Ľahší z týchto dvoch by mohol byť dodaný po ceste kvôli nižšej hmotnosti.

Štyri guľové posúvače s hmotnosťou 120 až 145 t každý bolo treba prepraviť z Nemecka, Švajčiarska a Talianska. Vzhľadom na nedostatočnú nosnosť mnohých mostov boli tieto nadrozmerné zariadenia s dĺžkou a šírkou asi päť metrov a výškou asi štyri metre dodané v rozobratom stave. Finálna montáž bola realizovaná v mieste prevzatia.

Štyri diely statora generátora pochádzali zo Švajčiarska. Ako dopravný prostriedok bol na tento účel použitý zdvíhací pákový mostík. "To nám umožňuje zdvihnúť bremeno, aby sme mohli napríklad prejsť cez kruhové objazdy alebo po vodiacich koľajniciach s tesnými polomermi kriviek," vysvetľuje Ammann výhody tohto špeciálneho vozidla. Dva spodné diely statora s hmotnosťou 128 t sú 9,5 m dlhé, 3,9 m široké a 4,1 m vysoké. Obidva horné diely statora majú 114 t a sú osem metrov dlhé a 4,1 m široké a vysoké. „Cez niektoré mosty bolo potrebné kvôli vysokej hmotnosti nákladu prejsť tak, aby boli všetky kolesá s nápravami otočené rovnakým smerom“, hovorí Ammann a vysvetľuje, že pritom sú predná a zadná nápravy oddelené a sú umiestnené na ľavý alebo pravý pruh. Pritom je bremeno rozložené na obidva jazdné pruhy, vďaka čomu sa dá prepraviť väčšia hmotnosť. Centrálne teleso rotora dodávané z Talianska nebolo možné dodať priamo do Montafonu kvôli nedostatočnej nosnosti mostov. Preprava sa mala vykonať na veľkej ploche až do cieľa. To si vyžiadalo obchádzku asi 600 kilometrov pre ťažkú prepravu.

PST zvláda devätnásťpercentný priečny sklon

Táto situácia naozaj vznikla na posledných trinástich kilometroch na ceste Silvretta-Hochalpenstraße. "Museli sme prekonať stúpania a klesania dvanásť percent. Ale to bol menší problém," hovorí Ammann. Ešte náročnejšie boli priečne sklony s deviatimi percentami a tesnými zákrutami. Preto bol použitý PST. Pretože iné varianty vozidiel by boli príliš malé so šírkou 2,5 m. Ammann hovorí: "To by nebolo dostatočné pre vysoké ťažiská pri doprave a výrazne by zvýšilo riziko prevrhnutia.“ Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté použiť PST so šírkou 3 m. Preto bolo možné dosiahnuť lepšiu stabilitu. V zákrute 24 transport potom opustil vysokohorskú cestu, ktorá je tiež cenená cestovným ruchom. Nasledoval vchod do podzemnej strojovne a asi 1 000 metrov cestou tunelom do strojovne. Bolo treba zvládnuť až 15-percentný sklon.

V podzemnej strojovne boli potom komponenty vyložené pomocou portálového žeriava. Základy pre transformátory realizovali pracovníci spoločnosti Bau-Trans. Napäťové transformátory sa posunuli pomocou tzv. uchopovacích ťahadiel na koľajnicovom systéme, bočne - asi 60 metrov, do transformátorovej miestnosti a potom sa upevnili.

S výnimkou špeciálnych prepravných vozidiel s jednotkovou hmotnosťou do 42 ton boli hlavné dopravné a ťažké montážne práce dokončené v polovici októbra. Uvedenie do prevádzky je naplánované na 2018. Potom bude elektráreň Obervermuntwerk II zohrávať dôležitú úlohu pri pokrytí spotreby počas špičkových období. A to vtedy, keď napríklad veterné a fotovoltaické systémy nemôžu produkovať dosť elektrickej energie. Pretože v budúcnosti zostane ako rozhodujúce kritérium pre nevyhnutný mix energetických zdrojov podmienka, že sa vždy musí vyrábať presne toľko elektrickej energie, ako sa spotrebuje.

Zoznam aktualít