Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

NEKROLÓG

S hlbokým zármutkom smútime za naším kolegom a spolupracovníkom Andreasom Vollmaierom, ktorý 3. decembra tohto roku zahynul vo veku 40 rokov pri tragickom pracovnom úraze. Stále tomu nedokážeme uveriť.

Andreas Vollmaier bol zamestnaný v našom podniku od roku 2003 ako žeriavnik. Jeho odchod znamená pre nás stratu výnimočného a obľúbeného zamestnanca, kolegu a priateľa. Navždy zostane v našich spomienkach. Celej jeho rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Firma zriadila konto pre peňažné dary:

Názov:  Spendenkonto Familie Vollmaier

IBAN:  AT051513000281493759

BIC:  OBKLAT2L

Vedenie spoločnosti a všetci zamestnanci

Zoznam aktualít