ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO ŠKROBU

V rámci rozširovania závodu na výrobu pšeničného škrobu v dolnorakúskom Pischelsdorfe sa vo februári museli realizovať prepravy ťažkých nákladov a ku slovu sa dostali aj žeriavy s priehradovou nadstavbou a mobilné žeriavy. Na prekládku zásobníkov s hmotnosťami do 136 ton a ich uloženie na základ poskytla spoločnosť Felbermayr štyri žeriavy. Interné prepravy v rámci závodu sa realizovali 13-nápravovým prívesom s kotlovým mostom.
Závod spoločnosti Agrana, výrobcu škrobu s medzinárodnou pôsobnosťou, leží priamo na Dunaji v Pischelsdorfe. Vďaka tomu sa s relatívne malým vynaloženým úsilím podarilo dopraviť po Dunaji štyri potrebné zásobníky z Bulharska do fabriky v Pischelsdorfe. Po doručení delilo štyri zásobníky s hmotnosťami do 136 ton od cieľového miesta v závode iba niekoľko sto metrov.
Tandemové zdvíhanie oceľových zásobníkov
Na vykládku lode sa použili dva autožeriavy s maximálnymi nosnosťami 750 a 400 ton. „Umiestnenie oboch žeriavov do optimálnej polohy bolo náročné z dôvodu obmedzeného manipulačného priestoru,“ vraví Niedermair-Auer a dodáva: „Bolo však jasné, že prepravné vozidlo bude musieť stáť za žeriavmi, v opačnom prípade by bolo vysunutie výložníka žeriava príliš veľké“. Po zdvihnutí z paluby preto bolo potrebné premanévrovať zásobníky medzerou medzi oboma žeriavmi a následne ich žeriavmi uložiť na nízkopodlažný príves na druhej strane. Takáto operácia si vyžaduje mimoriadny jemnocit pri manipulácii zo strany žeriavnika, vraví Niedermair-Auer a spätne vyjadruje svoju radosť z dobre zohraného realizačného tímu: „Títo ľudia zvládnu všetko, čo sa zvládnuť dá.“ Vďaka tomu sa napriek náročným rámcovým podmienkam podarilo presne poukladať všetky štyri komponenty na nízkopodlažný príves s kotlovým mostom. 
Trasa prepravy s kritickými miestami   
V nadväznosti na zaistenie nákladu nasledovali prepravy do cieľového miesta vzdialeného iba niekoľko sto metrov. To si však vyžadovalo minimálne rovnako veľa plánovania ako samotné žeriavnické práce. Problém: Prepravu sťažovali početné potrubné mosty, tesné polomery otáčania a čiastočne nespevnené úseky. „Realizáciu sme museli plánovať vskutku intenzívne,“ vraví Peter Niedermair-Auer z projektového oddelenia spoločnosti Felbermayr. Predovšetkým dve odparky s padajúcim filmom s dĺžkami 30 metrov, výškami 5,1 metra a kusovými hmotnosťami 136 ton robili technikom pri plánovaní trasy vrásky na tvári. „Celkové prepravované rozmery vrátane sedlového ťahača dosiahli 42 metrov na dĺžku a 5,85 metra na výšku,“ opisuje Niedermair-Auer prepravované rozmery. Pri obhliadke lokality sa zistila prítomnosť potrubného mosta so svetlou výškou 5,9 metra, teda rozdiel iba päť centimetrov voči prepravnej výške. Bolo teda zrejmé, že to bude natesno. „V takýchto prípadoch nasadzujeme v prípade potreby dodatočne k obhliadke lokality aj program na plánovanie trasy,“ vraví Niedermair-Auer a vysvetľuje: „Umožňuje nám vopred navrhnúť konkrétne profily trasy a vizuálne znázorniť kritické základné prejazdné prierezy formou trojrozmernej simulácie.“ V tomto prípade sa na základe získaných poznatkov museli klásť aj početné oceľové dosky, keďže ťahač aj príves s kotlovým mostom museli často schádzať zo spevnenej cesty, aby zvládli manévrovanie v tesných zákrutách.   
Záverečné žeriavnické práce
Po prepravení prvej z dvoch odpariek s padajúcim filmom na miesto vedľa novo vyhotoveného základu sa najskôr pomocou dvoch rozostavených žeriavov zrealizovalo vyloženie a postavenie odparky na zem. Zariadenie sa vykladalo spolu s piatimi prepravnými sedlami, ktoré sa použili už pri preprave riečnou loďou. Pri tejto činnosti sa dostali k slovu žeriav s priehradovou nadstavbou LG 1750 od výrobcu žeriavov Liebherr a teleskopický žeriav GMK 5250L od spoločnosti Grove.  
Na uloženie na základ bolo nutné otočiť 30 metrov dlhý zásobník z vodorovnej do zvislej polohy. Na tento účel sa hák žeriava s priehradovou nadstavbou zavesil na horný koniec zásobníka a hák autožeriava s teleskopickým výložníkom na dolný koniec. „Pri samotnom zdvíhaní sa najskôr oboma žeriavmi napli laná a zásobník sa zdvihol do výšky približne 50 centimetrov. Žeriav s priehradovou nadstavbou následne pokračoval v zdvíhaní, až kým sa oceľový kolos neocitol vo zvislej polohe. V tomto momente bolo možné zvesiť hák navádzacieho žeriava. Hlavný žeriav následne presunul bremeno nad základ a spustil ho naň s milimetrovou presnosťou. Prvá odparka s padajúcim filmom sa úspešne ocitla na cieľovom mieste. Preprava druhej odparky a jej uloženie na základ sa realizovali v nasledujúci deň. Dva menšie zásobníky označené ako odlučovače sa prepravovali ako posledné, ale zatiaľ sa neosádzali na miesta. To sa má realizovať neskôr,“ hovorí Niedermair-Auer. Z dôvodu podstatne nižšej hmotnosti na úrovni 40 ton a dĺžky iba niečo vyše desať metrov sa však tieto zdvíhacie práce dali realizovať iba jedným žeriavom.  Rozšírenie závodu sa má uviesť do prevádzky koncom roka 2019. Pozitívnym sprievodným účinkom zdvojnásobenia kapacity pšeničného škrobu je vznik 45 nových pracovných miest v lokalite Pischelsdorf, dodáva spoločnosť Agrana.

 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š
 Aktuality / ŤAŽKOTONÁŽNE PRÁCE“ PRE ZÁVOD NA VÝROBU PŠENIČNÉHO Š

Zoznam aktualít