ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

ŠPECIÁLNA PREPRAVA KOMPONENTOV PRE TEPLÁREŇ

2021/12/10 | Pobočka spoločnosti Felbermayr so sídlom v Norimbergu zrealizovala v spolupráci s firmou Haeger & Schmidt a rakúskou divíziou spoločnosti Felbermayr špeciálnu prepravu dvoch vykurovacích kotlov, pričom každý z týchto komponentov bol vysoký 4,4 m a vážil 90 ton. Trasa prepravy viedla z mesta Gunzenhausen v administratívnej oblasti Stredné Franky cez prístavy Roth a Linec do mesta Wels. Preprava sa uskutočnila v októbri tohto roka.

„Plánovanie a realizácia špeciálnych prepráv síce patria k našim každodenným pracovným povinnostiam, no napriek tomu je to napínavé zakaždým, keď sa v spolupráci s inými divíziami spoločnosti Felbermayr realizujú zákazky s krátkou dobou prípravy a s využitím rôznych dopravcov,“ komentuje Matthias Pichl, vedúci pobočky spoločnosti Felbermayr v meste Norimberg, ktorý zodpovedal za projekt.

Trasa prepravy vykurovacích kotlov

Preprava z mesta Gunzenhausen v Stredných Frankoch až do teplárne spoločnosti Wels Strom v meste Wels viedla cez prístavy Roth a Linec. Z mesta Gunzenhausen do mesta Roth sa preprava uskutočňovala na jedenásťnápravovom nízkopodlažnom prívese s celkovou prepravnou výškou 5,35 m a celkovou hmotnosťou 150 ton. Do akcie sa zapojil aj ďalší desaťnápravový nízkopodlažný príves, na ktorom sa viezol druhý vykurovací kotol. Po príjazde do prístavu v meste Roth došlo ku zmene dopravcu – mobilný žeriav s nosnosťou 400 ton preložil oba vykurovacie kotly z nízkopodlažných prívesov na riečnu loď. Ďalšia preprava do mesta Linec prebiehala po Dunaji a trvala približne štyri dni. V prístave v Linci sa znova menil dopravca. Prekládku z riečnej lode na dva dvanásťnápravové plošinové návesy s ťahačom na prepravu ťažkých nákladov vykonal portálový žeriav.

Oba vykurovacie kotly sa následne dopravili do cieľovej lokality – teplárne v meste Wels. Po príjazde do cieľa sa z dôvodu priestorových obmedzení uskutočnila vykládka pred teplárňou za pomoci mobilného žeriava Felbermayr s maximálnym prípustným zaťažením 500 ton. V rámci toho sa kotly otočili o 90 stupňov a preložili sa na osemnápravové samohybné vozidlo. Na ňom sa následne obe nádoby dopravili až pred kotolňu. Vykládka zo samohybného vozidla na koľajnicový manipulačný systém sa vykonala pomocou zdvíhacieho lešenia. „Túto časť a záverečné uloženie na základ v kotolni mali na starosti kolegovia z divízie montáže ťažkých konštrukčných celkov pobočky v Linci,“ dodáva Pichl.

Špeciálna preprava s výzvami​​​​​​​

Celá preprava mala pôvodne prebiehať po ceste. Z dôvodu posúvania termínov a podmienok na staveniskách však bolo nutné v krátkom čase vypracovať multimodálne riešenie. „Uskutočňovanie takýchto multimodálnych prepráv, pri ktorých sa využíva striedanie cestných a vodných dopravcov, patrí medzi silné stránky skupiny Felbermayr. V tomto prípade to bolo kľúčom k úspešnej realizácii,“ vysvetľuje Pichl.

Preprava viac než päť metrov vysokého nákladu s celkovou hmotnosťou 150 ton po úzkych cestách a uličkách franských dedín predstavovala nezanedbateľnú výzvu z hľadiska organizácie prepravy aj zručnosti vodičov.

Nemenej náročné bolo aj uloženie na základ: „Vďaka precíznemu plánovaniu pobočky v Linci sa podarilo nájsť optimálne riešenie vykládky a uloženia aj napriek veľmi stiesneným priestorovým podmienkam v cieľovej lokalite,“ konštatuje na záver Pichl.


Autor: Kristina Kast k.kast@­felbermayr.cc

Zoznam aktualít