ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

ROZHODUJÚCI BOJ LOGISTIKY ŤAŽKÝCH NÁKLADOV PRE PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

2020/12/22 | Spoločnosť Felbermayr a jej dcérske firmy Bau-Trans a Haeger& Schmidt sústredili silu logistiky ťažkých nákladov na najväčší koncern v Maďarsku. Vďaka tomu bolo prepravených okolo 100 komponentov duálnou dopravou cez celú Európu až do mesta Tiszaújváros, severovýchodne od Budapešti. Tým sa mohlazákazka na komponenty s hmotnosťou viac ako 400 ton úspešne dokončiť už v polovici mája.

Približne 170 kilometrov severovýchodne od Budapešti buduje maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL závod na výrobu medziproduktov pri výrobe plastov – závod na výrobu polyolov. „Pre nás je to zlomový projekt, pri ktorom môžeme plne využiť potenciál nášho celkového portfólia logistiky ťažkých nákladov“, teší sa Peter Stöttinger. Ako konateľ spoločnosti pre prepravnú a zdvíhaciu techniku, Felbermayr Transport- und Hebetechnik, sa výrazne podieľal na vykonaní tejto zákazky: „Spolu s naším objednávateľom, projektovým oddelením spol. Schenker Deutschland AG, sme na tvorbe konceptu logistiky pre petrochemický priemysel začali pracovať už pred tromi rokmi“. Vzhľadom na to, že mesto Tiszaújváros s 20 000 obyvateľmi je vybudované „zeleným spôsobom“, bolo najskôr potrebné naplánovať infraštruktúru. K tomu patrilo postavenie nakladacieho zariadenia pre ťažké náklady na Tise pre vnútrozemské lode. Ďalej bolo treba z prekladiska na ďalšiu verejnú komunikáciu vybudovať približne 1000 metrov dlhú dočasnú cestu. Odtiaľ to bolo asi osem kilometrov do areálu továrne, čo predstavovalo 56 futbalových ihrísk. Terminál pre vnútrozemskú lodnú dopravu a ťažké náklady v Linzi Východiskové body pre nadrozmerné náklady boli hlavne v Belgicku a Taliansku. „Napríklad tie z Belgicka boli prepravené vnútrozemskou lodnou dopravou prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Haeger & Schmidt“, hovorí Stöttinger a vysvetľuje, že tieto transporty sa väčšinou uskutočňovali cez belgický systém kanálov cez Rýn, Mohansko-dunajský prieplav a Dunaj až k terminálu pre ťažké náklady Felbermayr v Linzi. Tu sa vykonalo potrebné medziuskladnenie na optimalizáciu logistických reťazcov. Jedným z príkladov je stĺp dlhý asi 30 metrov s priemerom asi osem metrov. Po zastávke v Linzi sa tieto komponenty vážiace cca 200 ton dostali na Dunaj prostredníctvom zariadenia pre ťažké náklady Lastdrager 30 (nakladacia loď pre ťažký náklad s riešením RoRo) až k ústiu Tisy blízko mesta Titel v Srbsku. Niekto si môže myslieť, že je to obchádzka. Prekládka z Dunaja na verejnú komunikáciu v Budapešti pre ďalšiu prepravu do Tiszaújvárosu však nebola riešením – problémom boli rozmery tohto stĺpu, bolo by to technicky nemožné. Cieľové prístavy pre tieto komponenty museli byť volené taktiež s ohľadom na rozmery. K prekládke komponentov na prepravu po verejných komunikáciách na na nízkopodlažné prívesy došlo v maďarských dunajských prístavoch v Gönyű a Budapešti, následne boli transportované priamo na stavenisko. To už bolo približne 25 špeciálnych prepráv. Tie sa rozdelili do konvojov do približne 5 vozidiel a svoj cieľ v Tiszaújvárosu dosiahli po viacerých nočných etapách. Komponenty, ktoré boli dodané z Talianska, si našli cestu cez rumunský prístav Konstanca v Čiernom mori. Preprava pokračovala cez Dunaj a Tisu až do Tiszaújvárosu.

Pásový žeriav s hmotnosťou 1400 ton

Všetky prepravy, ktoré boli vykonané ku stavenisku po vodnej ceste, boli pre pokračovanie opäť preložené. Aby bola zaručená úspešnosť zdvíhania oceľovým gigantom s hmotnosťou viac než 100 ton, použili sme žeriav LR 1750 s hlavným a derrickovým výložníkom, ako aj vyrovnávací vozík. „Takto vybavený pásový žeriav mal prevádzkovú hmotnosť okolo 1400 ton“, opisuje Stöttinger. Tým vznikli obrovské tlaky, ktoré sa musia rozptýliť do zeme. Je to skutočnosť, ktorá sa musí brať na vedomie pri budovaní odstavnej plochy pre žeriav.

Samohybné vozidlá, príves s kotlovým mostom a nízkopodlažný príves pre posledné míle

Dosiahnutím dočasne vybudovaného prístavu v meste Tiszaújváros sa toho veľa vykonalo, ale ešte stále sme neboli v cieli. Pre povestnú poslednú míľu sme opäť museli vytiahnuť všetky karty z rukáva. Na mieste dodávok boli dve samohybné vozidlá s 18 nápravami a s výkonom 500 koní. Pre ľahšie komponenty s hmotnosťou do cca 100 ton sme použili sedadlové ťahače s nízkopodlažnými prívesmi a prívesy s kotlovým mostom. „Preprava ťažkých nákladov bola dokončená v polovici mája pomocou troch technických zariadení, z ktorých každé vážilo niekoľko 100 ton“, uvádza Stöttinger ďalší prekonaný vrchol. Pre týchto oceľových gigantov bol potrebný statický výpočet pre most a jeho podopretie. Až potom bolo všetko pripravené – v priebehu 5 mesiacov bolo naprieč celou Európu úspešne vykonaných cca 100 prepráv ťažkých nákladov. Aj napriek nízkej hladine vody na riečnych trasách a pandémii, ktorá priniesla uzavretie hraníc, sme dokázali uskutočniť projekt včas a to pomocou nasadeného personálu a čo možno najlepšieho personálneho plánovania. Stöttinger dodáva: „Bola to logistická výzva. Spolu so zamestnancami maďarskej spoločnosti Bau-Trans, ktorí zabezpečili špeciálne prepravy po verejných komunikáciách vrát. schvaľovacích procesov a koordinácii na staveniskách a špecialistom pre vnútrozemskú lodnú prepravu z Haeger & Schmidt,

Autor: Markus Lackner m.lackner@felbermayr.cc

Zoznam aktualít