ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

REKORDNÁ PREPRAVA - 482 TON PO ŽELEZNICI

20.12.2016 | Začiatkom decembra 2016 realizovala divízia medzinárodnej nízkoplošinovej železničnej dopravy (ITB) spoločnosti Felbermayr prepravu po železnici doteraz najťažšieho nákladu v Európe. Išlo o prepravu statora generátora vrátane dopravných prípravkov hmotnosťou 482 ton. Aby sa to dala zvládnuť preprava po železnici do Poľska, bola použitá 32-nápravová konzolová plošina.

Keď sa 5.decembra 2016 o 16 hodine stator dorazil na miesto svojho určenia v poľskej uhoľnej elektrárni Jaworzno v okrese Katovice, všetkým zúčastneným tejto akcie viditeľne odľahlo. Predchádzali tomu dlhoročné prípravy, ktoré boli rozbehnuté v 2012. V apríli toho roku bola divízia ITB poverená spoločnosťou Siemens z Erlangenu, aby vypracovala štúdiu realizovateľnosti prepravy statora vrátane dopravných prípravkov z nemeckého závodu Mülheim/Ruhr do poľskej elektrárne Jaworzno.

Vysoký výkon

Kým bola preprava loďou do poľského vstupného prístavu rýchlo potvrdená ako realizovateľná, pozemná preprava v Poľsku by si vyžadovala osobitnú pozornosť. Ako vstupný prístav prichádzalo do úvahy predovšetkým prístavné mesto Gdyňa. Tento prístav ležiaci v okrese Gdansk je vybavený plávajúcimi žeriavmi, ktoré by zabezpečili možnosť prekládky nákladu z lode na vozeň. Po dôkladnej analýze bolo nakoniec potvrdené, že takáto preprava po železnici s použitím špeciálneho vybavenia ITB je realizovateľná. Následne v priebehu niekoľkých rokov boli upresňované technické, logistické a obchodné záležitosti, kým sa nakoniec podarilo prejsť na etapu realizácie projektu.

Objednávateľom prepravy na poľskej strane bola firma Rafako, ktorá zodpovedala za montáž celého bloku elektrárne. Ako dodávateľ pôsobil dcérska spoločnosť BEST Logistics, ktorá zároveň zodpovedala za celé vedenie projektu a tiež mala zabezpečiť výkony pred realizáciou železničnej prepravy a po nej. V súlade so zmluvnými podmienkami by mal byť náklad odovzdaný predávajúcim kupujúcemu vo vnútornom prístave Opole. V Opole sa začínalo vykonanie železničnej prepravy.

Koncom novembra 2016 bol ťažký náklad v Opole naložený na 32-nápravový špeciálny vozeň divízie ITB. Na zdvihnutie statora bol bol použitý rám z popruhov. Tento rám mal niesť ťahové sily z tzv. konzolového nosníka špeciálneho vozidla. Tlakové sily pôsobili na tlakové podpery, ktoré boli tiež poskytnuté výrobcom. Týmto spôsobom bolo zavesené celkom 482 ton na nosnej konzolovej plošine. Takáto hmotnosť sa doteraz ešte neprepravovala v Európe po železnici! Po vykonaní rôznych operatívnych úloh dorazil stator 5.decembra 2016 v neskorých popoludňajších hodinách na miesto určenia.

Tento projekt mal veľa tvorcov. Podobný projekt by nebol úspešný bez dôsledného projektového riadenia uskutočneného vedením spoločnosti BEST Logistics, bez odborných znalostí a vynikajúceho strojového parku divízie ITB, ale aj bez angažovaných partnerov ITB v Poľsku. Ale špeciálne poďakovanie patrí zástupcom poľských železníc. Projekt by sa nepodarilo realizovať bez ich odborných znalostí, flexibility a predovšetkým ich želania.

Riešenia z jednej ruky

Okrem hlavnej úlohy realizácie železničnej prepravy prostredníctvom ITB zabezpečila spoločnosť Felbermayr a jej dcérska spoločnosť riešenia pre operácie pred železničnou prepravou a po nej. Spoločnosť Siemens poverila firmu Haeger & Schmidt v Duisburgu lodnou prepravou statora z Mülheim/Ruhr do mesta Opole. Poľský zákazník poveril firmu BEST Logistics vykonaním všetkých operácií nasledujúcich po železničnej preprave až po strojovňu. V rámci týchto jedinečných výkonov zabezpečila spoločnosť Felbermayr-Krefeld 1000-tonové zdvíhacie vybavenie a spoločnosť Felbermayr Wels poskytla 24-nápravové prepravné zariadenie pre práce v elektrárni Jaworzno. Firma BEST Logistics koordinovala jednotlivé kroky a postupnosti procesu prepravy.

Okrem iného, vďaka tejto železničnej preprave prekonala divízia ITB svoj vlastný rekord z minulosti. Tento rekord sa týkal prepravy 475-tonového nákladu v roku 2000: tiež to bol stator Siemens s rámom z popruhmi a tlakovými oporami určený pre uholnú elektráreň Niederaussem v nemeckom Porúrsku.

Autor: Thomas Grabuschnigg T.Grabuschnigg@felbermayr.cc
Obrázky: © Felbermayr/Grabuschnigg

Zdroj: felbermayr.cc

Zoznam aktualít