ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality, Novinky - Felbermayr Slovensko

VYRÁSTLI SME – NOVÉ ÚSTREDIE FIRMY

2021/01/15 | V septembri tohoto roku začala firma Felbermayr so zriaďovaním svojho nového ústredia firmy vo Wels-Oberthane. Kompletné stavebné práce vrátane potrebných prepravných služieb a prác so zdvíhacou technikou vykonal podnik sám. Momentálne prebieha na plné obrátky interiérová výstavba, takže je možné predpokladať dokončenie v júli 2021.

Po absolvovaní slávnostného výkopu rýľom v septembri boli zemné práce na desaťhektárovom stavenisku už v plnom prúde. Premiestňovalo sa približne 215 000 kubických metrov materiálu. To zhruba zodpovedá objemu obdĺžnika o veľkosti futbalového ihriska s výškou 50 metrov. Z toho asi 115 000 pripadlo na podzemnú garáž pre 400 vozidiel a pivničné priestory. Nasledovali práce oddelenia Špeciálne podzemné stavby firmy Felbermayr na stabilizáciu podložia v oblasti hál, ako aj na zaistenie existujúcich stožiarov vysokého napätia na južnej strane staveniska. V októbri boli zemné práce takmer dokončené.

Od podzemných stavieb k výškovým stavbám

Stavbyvedúci Christian Daxer z oddelenia Výškové stavby firmy Felbermayr na začiatku stavebných činností v novembri 2019 okomentoval časový harmonogram ako „veľmi športový“, ešte nevediac, s akými prekážkami sa bude musieť spolu so svojimi spolupracovníkmi popasovať na jar nasledujúceho roka. Zatiaľ však všetko napredovalo plynulo; už v decembri bola podzemná garáž s rozlohou 11 000 metrov štvorcových vyasfaltovaná. Taktiež bolo možné v starom roku vyrobiť ešte veľa z celkového počtu 352 prefabrikovaných základov pre podpery na zabudovanie hotových betónových dielcov. Niektoré z týchto stožiarov inštalovaných s pomocou oddelenia Prenájom žeriavov a plošín firmy Felbermayr siahali až do výšky 15 metrov a zo susedného kopca pôsobili ako mrakodrapy, ktoré sa chcú navzájom preťať v rovnakej výške. „Okrem toho sme vo februári začali už aj s debnením a betonárskymi prácami na podzemnej garáži a pivničnom podlaží“, rozpráva Daxer. Boli to ideálne podmienky na to, aby mohla budova plynulo rásť do výšky.

Lockdown spôsobil oneskorenie stavebných prác

V polovici marca nastal lockdown v dôsledku pandémie, ktorého následky dodnes nie je možné odhadnúť – koronavírus zasiahol Rakúsko a viedol k tomu, že sa práce na doteraz najväčšej individuálnej investícii podniku v hodnote viac ako 50 miliónov eur museli zastaviť zhruba na tri týždne. „V tom čase nebolo možné predvídať, ako to bude pokračovať“, hovorí Daxer a spomína uzavreté hranice a chýbajúci dovoz materiálu. Vďaka realizácii platných nariadení a príslušného bezpečnostného konceptu sa však každopádne podarilo pomaly obnoviť práce po približne trojtýždňovom lockdowne. Obmedzený pohyb osôb v dôsledku uzavretých hraníc a karanténnych opatrení však spôsobil, že sa nevyhnutne potrební pracovníci na stavenisku stali vzácnosťou. „Pretože len s domácimi pracovníkmi nie je možné dotiahnuť takýto projekt“, poznamenáva Daxer a dodáva, že počas niekoľkých týždňov bol takmer ochromený aj dovoz materiálu. Do leta sa však podarilo dohnať väčšiu časť strateného času, takže v polovici júla bolo možné usporiadať oslavu dokončenia hrubej stavby, ktorá bola skromnejšia z dôvodu protipandemických opatrení. Do septembra boli hrubé stavebné práce na troch halách pre prevádzkové útvary, ako aj na administratívnej a sociálnej budove so zariadením starostlivosti o deti s rozlohou 8 500 metrov štvorcových kompletne dokončené a bolo možné začať s výstavbou interiéru a úpravami exteriéru. „Som rád, že som to mohol spolu s mojimi spolupracovníkmi ešte takto dobre dotiahnuť do konca“, teší sa Daxer a s úškrnom dodáva, že by bolo dobré odovzdať teraz úpravy exteriéru kolegom z podzemných stavieb, veď si v konečnom dôsledku nechce vyrábať sám aj príjazdovú cestu na svoje nové pracovisko.

Autor: Markus Lackner m.lackner@felbermayr.cc

Zoznam aktualít